DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC084.a 3. korpral

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

84.a. Tredje Corporalskapet GMR 1728
Jacob Berhard Krämer
wed sidsta Gen: Munst: avancerat till Rustmästare wed detta Compagnie, I stället ifrån Grefwe Ferssens Dragone Regemente
Niels Aspengreen
som sedermera flyttades till Nedre Hållola Compag: I stället d: 1 Nov: 1727 ifrån öfwerste Dyringens Dragone Regement.
Jacob Heine Tient 14 åhr

84.a. Tredje Corporalskapet GMR 1735
Jacob Heine Tient 21 år

84.a. Tredie Corporalskapet MR 1743
Niels Ruben

84.a. Tredje Corporal skapet BMR 1749 & 1750
Carl Gustav Silfwius

84.a. Tredie Corporalskapet GMR 1767
Carl Gustav Silvius
avancerad till Fourier vid Majorens Compagnie d: 15 septembr: 1750, i stället samma dag hit befordrad volentairen
Carl Johan Aminoff
avancerad til sergeant vid öfre Hållola Compagnie den 16 Martii 1759 och samma dag hit i stället Corporalen utan lön, sergeanten
Carl Friedric Packalén

84.a. Tredie Corporalskapet GMR 1775
Corporal Sergeanten
Carl Friedric Pacchalen
befordrat till Fältwäbel vid Compagniet d: 2 Martii 1769. I stället samma dag Transporterat Fourieren utan Lön
Johan Adolph Blåfield
som d: 12 Novembr 1770 blifvit Transporterat till Öfverste Lieutenantens Compagnie. I stället samma dag Transporterat Corporalen ifrån sagde Compagnie, nu mera Cornetten
Sigfrid Aron Ingman
Tiensten förrettas af Voluntairen Jacob Wägner som i Stabs Rullan är uptagen.

84.a. Tredie Corporalskapet GMR 1779
Corporal Cornetten i Armén
Sigfried Aron Ingman

84.a. Tredie Corporal Skapet GMR 1783
Corporal Cornetten i Armén
Sigfrid Aron Ingman
blifvit placerad på Regementet

84.a. Tredie Corporalskapet GMR 1787
Corporal Cornetten i Regementet
Sigfred Aron Ingman

84.a. Tredje Corporalskapet GMR 1789
Lieutenanten i Regementet
Sigfrid Aron Ingman
Befordrad til Lieutenant d.30 Juni 1787

84.a. Tredie Corporalskapet GMR 1790
Lieutenanten
Sigfrid Aron Ingman

Sammanfattning
84.a. Tredje corporalskapet
Jacob Ber(n)hard Krämer ???-1721 Till rustmästare
Niels Aspengreen 1721-1727 Till nedre Hollola kompani
Jacob Heine 1.11.1727-??
Niels Ruben senast 1743-före 1749
Carl Gustav Silvius ??-15.9.1750 Till furir i Majorens komp.
Carl Johan Aminoff 15.9.1750-16.3.1759 Till sergeant övre Hollola k.
Carl Friedric Packalén 16.3.1759-2.3.1769 Till fältväbel
Johan Adolph Blåfield 2.3.1769-12.11.1770 Till Överstelöjt. Komp
Sigfrid Aron Ingman 12.11.1770-
(Jacob Wägner) tillfälligt under föregående