DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC036 Österby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

36. Österby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Johan Kudenborg Brämen 31 9 -
(I GMR 1728 är namnet tydligt skrivet ”Johan Kudenborg” medan det 1735 stavas ”Jöran Reidenborg”. I Karis KB 1723-1737 stavas hans namn Kernborg)

36. Österby GMR 1735
Jöran Reidenborg
ärhållit afsked d: 12 Aprill 1732. I stället samma dag tillskaffat
Johan Österling Nyland, Pojo Sn: 25 3 gift

36. MR 1743
Johan Österling 33 11

36. Österby BMR 1749 & 1750
vacant
upwist Niels Johanson, född i Caris Lojo Sn: 20 år gl: ogift, besichtigad och antages.

36. Österby GMR 1767
Matts Österling
dödt den 11 augustii 1749, i stället antagen den 11 Decembr: samma år
Nils Österlund Poijo Sochn 38 18 gift

36. Österby GMR 1775
Nils Österlund Nyland 46 26 5 - gift

36. Österby GMR 1779
Nils Österlund Nyland 50 30 5 - gift

36. Österby GMR 1783
Karlen död d: 18 Maii 1780, i stället samma År den 6 September Interims antagen Drängen
Johan Öster Nyl: 28 3 5 8 gift
och vid Recruterings möte d: 21 Martii 1781 Approberad

36. Österby GMR 1787
Johan Öster Nyl: 32 7 5 8 gift

36. Österby GMR 1789
Johan Öster Nyl: 34 9 5 8 gift

36. Österby GMR 1790
Joh: Öster Nyl: 35 10 5 8 gift

36. Österby GMR 1800
Johan Öster
död den 20 Oct: 1798: och i stället den 1 Aprill 1799 insatt lego Karlen
Jacob Öster Nyl: 22 1 5 8 ogift

36. Österby BCMR 1805
Jacob Öster Nylänning 27 6 5 8 gift

12. Österby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jacob Öster Nyland 28 7 5 8 gift

12. Österby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jacob Öster Nylän: 31 10 5 8 gift
begär afsked

Sammanfattning
36. Österby (N:o 12. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Johan Kudenborg/Jöran Reidenborg 18.10.1721-12.4.1732
Johan Österling 12.4.1732-efter 1743
Matts Österling före 1747-11.8.1749 Död i Helsinge
Nils Johansson Österlund 11.12.1749-18.5.1780 Död
Johan Öster 6.9.1780-20.10.1798 Död
Jacob Öster 1.4.1799-24.10.1809 Överlevde kriget men återkom aldrig. Möjligen död på vägen eller blivit kvar i Sverige. Hustrun/änkan flyttade med barnen till Sjundeå 1814.


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Österby Karis Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...