DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC013 Västerby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

13. Wästerby GMR 1728
Berttill Fagermarck
På Rådmansöön 1721 Transport:t till N:o 42, I stället från N:o 1
Erich Isberg Nyland, Hellsing Sochn 44 13 -

13. Wästerby GMR 1735
Erich Isberg Nyland, Hällsing Sn: 50 20 gift

13. MR 1743
Erich Isberg 58 28

13. Wästerby BMR 1749 & 1750
Erich Isberg Nyland, Hellsing Sn: 64 34 gift
Karl. gammal och bräcklig, får afskied, warit blesserad och tient 34 år, anmäles til underhåld, i stället opwises denne Dragons Sohn Erich Isberg, född i Pojo, 23 år gl: gift, Kan Skräddare Handtwärk, är besichtigad, antages.

13. Wästerby GMR 1767
Eric Isberg
förafskiedad d: 11 Decembr: 1749, i stället samma dag antagen deß Son
Eric Isberg Poijo Sochn 41 18 gift

13. Västerby GMR 1775
Eric Isberg Pojo sokn 49 26 5 11 gift

13. Westerby GMR 1779
Johan Isberg Nylänninge 30 1 6 - gift
1778 den 29 April antagen i stället för Eric Isberg som med döden aflid 1777 den 19 Martij

13. Westerby GMR 1783
Johan Isberg Nyl: 34 5 6 - gift

13. Westerby GMR 1787
Johan Isberg Nyl: 38 9 6 - gift

13. Västerby GMR 1789
Johan Isberg Nyl: 40 11 6 - gift

13. Westerby GMR 1790
Johan Isberg Nyl: 41 12 6 - gift

13. Wästerby GMR 1800
Johan Isberg Nyl: 51 22 6 - gift

13. Västerby BCMR 1805
Johan Isberg Nyl: 56 27 6 - gift

13. Västerby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Isberg Nylänninge 57 28 6 - gift

13. Wästerby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Isberg
Sjuk på Rusthållet

Sammanfattning
13. Västerby (N:o 13. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Berttill Fagermarck 17??-18.10.1721 Till N:o 42
Erich Isberg 18.10.1721-11.12.1749 följdes av sin son
Eric Ericsson Isberg 11.12.1749-19.3.1777 Död
Johan Isberg 29.4.1778-1808 Sjuk, deltog inte, död 1808