DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC045 Bollstad

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland

45. Lill Bohlstad GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Niels Kyrckenbohm Närcke 44 26 -
(Knistad, Sventorps socken, Kåkinds härad, Västergötland?)

45. Lillbolsta GMR 1735
Niels Kyrkebom
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället samma Dag tillsatt
Christer Bållström Nyland, Karis Sn: 19 1 ogift

45. MR 1743
Christer Bållström 27 9

45. Bållstad BMR 1749 & 1750
Christer Bållström Karis Sn: 33 15 gift

45. Bållstad GMR 1767
Christer Bollström
afgådt med döden den 20 Augustii 1761, den 22 Dito i stället antagen
Hindric Bållstedt Nyland 29 6 gift

45. Bolstad GMR 1775
Hinric Bollstedt Nyland 37 14 5 9 gift

45. Bollstad GMR 1779
Hinric Bollstedt - 41 18 5 9 gift

45. Bollstad GMR 1783
Henric Bollstedt Nyl: 45 22 5 9 gift

45. Bollstad GMR 1787
Henrich Bollstedt Nyl: 49 26 5 9 gift

45. Bollstad GMR 1789
Hendrick Bollstett Nyl: 51 28 5 9 gift
Karlen tjent med beröm i Pommerska och Finska Campagnerne, felacktig, får afsked

45. Bollstad GMR 1790
d.4 Febr: 1789 från Reserve Transporterad
Hindric Blom
som d.15 Martii Enligt Herr Regem:ts Schaefens tilstånd flyttat til Premier Majorns Compagnie. Dito dato införd Reserven
Eric Sven Nyl: 24 4 5 9 ogift

45. Bållstad GMR 1800
Eric Svenn Nyl: 34 14 5 9 gift

45. Bollstad BCMR 1805
Eric Svenn Nyl: 39 19 5 9 gift

18. Bollstad GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Sveen Nyland 40 20 5 9 gift

18. Bollstad AMR 1807 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Svenn
Efterblifven Sjuk i Tavastehus den 6 Martij 1808

Sammanfattning
45. Lillbollstad / Bollstad (N:o 18. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Niels Kyrckenbohm 18.10.1721-1734
Christer Bållström 1734-20.8.1761 Död
Hindric Bållstedt 22.8.1761-3.2.1789
Hindric Blom 4.2.1789-15.3.1789 Till 1. Majorens komp.
Eric Svenn 15.3.1789-6.3.1808 Sjuk i Tavastehus, överlevde kriget och bodde på torpet ännu 1810.