DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC001.a 1. korpral

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

1.a. Första Corporalskapet GMR 1728
Österby
Johan Christopher Lemken Tient 12 åhr

1.a. Första korporalen GMR 1735
Österby
Johan Christopher Lemken
Anhållit om afsked som han och undfått d: 1 Junii 1734: I stället d: 1 Julii samma År avancerat Volunteuren Baron
Henning Reinholt Wrangell
Som d: 26 Aprill sidst(lid)ne blifwit befordrad till Sergeant, och Ifrån Rustmestare Indelningen af detta Compagnie samma dag i stället hijt flyttadt Sergeanten
Anders Palm Tient 25 år
(född 1.11.1697 enligt Ekenäs KB 1738-1740)

1.a. Första Corporalskapet MR 1743
Hinrich Johan Orre

1.a. Första Corporal skapet BMR 1749 & 1750
Baltzar Pihlhielm

1.a. Första Corporalskapet GMR 1767
Corporal, sergeanten
Baltzar Pihlhielm
transporterad till Fouriers Indelning wed Raseborgs Compagnie d: 16 Martii 1759. samma dag i stället Corporalen utan lön,
Carl Johan Walberg
som den 24 Maji 1764 fådt Förare Indelning wid Karelska Esqvadron, i stället flyttat ifrån Trumslagare Indelning wid Kymmenegårds Compagnie sergeanten
Johan Kallberg
hwilcken åter d: 29 augustii 1764 genom byte gådt till Förare Indelningen wid Nedre Safvolax Compagnie och samma dag hit igen sergeanten
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporalskapet GMR 1775
Corporal Sergeanten
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporalskapet GMR 1779
Corporal Sergeanten
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporal Skapet GMR 1783
Corporal Sergeanten
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporalskapet GMR 1787
Corporal Sergeant
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporalskapet GMR 1789
Corporal Sergeant
Carl Johan Wahlberg

1.a. Första Corporalskapet GMR 1790
Carl Joh: Vahlberg

1.a. GMR 1800
saknas i Jägarebataljonen

Sammanfattning
1. korporalen
Johan Christopher Lemken ?-1.6.1734
Henning Reinholt Wrangell 1.7.1734-26.4.1735 Till Sergeant (volontär)
Anders Palm 26.4.1735-??
Hinrich Johan Orre åtm. 1743
Baltzar Pihlhielm ?? före 1749-16.3.1759 Till Fourier
Carl Johan Wahlberg 16.3.1759-24.5.1764 Till Förare
Johan Kallberg 24.5.1764-29.8.1764 Till Förare
Carl Johan Walberg 29.8.1764-