DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC034 Heimos

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

34. Heimos GMR 1728
Niels Trutman Nyland, Tenala Sn: 46 27 -

34. Häimås GMR 1735
Niels Trutman
Karlen Blesserad i axlen wid Systerbäckska slaget då han uptagit standaret, får afsked och Recommenderes till underhåld, emedan han tient hela Kriget
ärhållit afsked d: 8 Septemb: 1734: I stället samma dag praesenterat
Johan Trutman Nyland, Karis Sn: 23 3 ogift
född i Karis Sn: och Häimås by

34. MR 1743
Johan Trutman 31 9

34. Heimos BMR 1749 & 1750
Johan Trutman Karis Sn: 37 15 gift

34. Heimos GMR 1767
Johan Trutman
fådt afskied den 15 Martii 1762, i stället antagen den 30 Decembr: 1765
Johan Trutman Karis Sochn 25 2 gift

34. Heimos GMR 1775
Johan Trutman Nyland 33 10 5 10 gift

34. Heimos GMR 1779
Johan Tiutman Nyland 37 14 5 10 gift

34. Heimos GMR 1783
Johan Trutman Nyl: 41 18 5 10 gift

34. Hejmoos GMR 1787
Johan Trutman Nyl: 45 22 5 10 gift

34. Hejmos GMR 1789
Johan Trutman Nyl: 47 24 5 10 gift

34. Heimos GMR 1790
Johan Trutman Nyl: 48 25 5 10 gift

34. Hejmos GMR 1800
Carl Lindberg Nyl: 35 11½ 5 7 gift

34. Heimos BCMR 1805
Carl Lindberg Nylänning 40 17 5 7 gift

10. Heijmoss GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Lindberg Nyland 41 18 5 7 gift

10. Heijmoss AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Lindberg Nylän: 44 21 5 7 gift
har Medaille, begär afsked

Sammanfattning
34. Heimos (N:o 10. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Niels Trutman 1701-8.9.1734 Underhåll
Johan Trutman 8.9.1734-15.3.1762
Johan Trutman 30.12.1765-26.11.1790 Död
Carl Lindberg 1791-24.10.1809 Överlevde kriget, död före 1812 (Torpet kallades Sophielund)