DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC070 Lempans

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

70. Lämpans GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, d: 18 October 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Olof Ahlberg (Västergötland)
död d: 26 Junii 1722, I hwars ställe Rusthållaren dito dato anskaffat
Niels Winsteen Nyland, Lojo Sn: 28 6 -

70. Lämpans GMR 1735
Niels Winsten Nyland, Lojo Sn: 35 13 gift

70. MR 1743
Nils Wijnsten 43 21

70. Lämpans BMR 1749 & 1750
Niels Winsten Lojo Sn: 49 27 gift

70. Lämpans GMR 1767
Nils Winsteen
får afskied den 13 februarii 1758, i stället antagen samma dag
Eric Winsteen Nyland 32 9 gift

70. Lempans GMR 1775
Eric Vinsten Nyland 40 17 5 7 gift

70. Lempans GMR 1779
Eric Winsten Nylänninge 44 21 5 7 gift

70. Lempans GMR 1783
Eric Winsten Nyl: 48 25 5 7 gift

70. Lämpans GMR 1787
Erich Winsten Nyl: 52 29 5 7 gift

70. Lämpans GMR 1789
Karlen slagen af fienden d.14 Aug: 1788. S:Å: d.10 Nov: på Högvälborne Herr Öfversten och Commendiuren Muntgommeri ordres infört unga Adelsmannen
B. H. Rotkirck - - - - - -

70. Lämpans GMR 1790
B: H: Rotkirck
som d.29 Dec: är befordrad til Fourier, Dito Dato från Reserve Transporterad
Clas Lämström Nyl: 39 16 5 8 gift

70. Lempans GMR 1800
Claes Lempström
fådt afsked den 27 Junii 1795 och i stället den 12 febr: 1796 antagen Drängen
Johan Länck Nyl: 24 4 5 7 ogift

70. Lämpans BCMR 1805
Johan Länck Nyl: 29 9 5 7 ogift

45. Lempans GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Länck Nyland 30 10 5 7 ogift

45. Lempans AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Länk
Död den 30 Nov: 1808

Sammanfattning
70. Lempans (N:o 45. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Olof Ahlberg 18.10.1721-26.6.1722 Död
Niels Winsteen 26.6.1722-13.2.1758
Eric Winsteen 13.2.1758-14.8.1788 Död i fält
B. H. Rotkirck 10.11.1788-29.12.1789 Till furir
Clas Lämström 29.12.1789-27.6.1795
Johan Länck 12.2.1796-30.11.1808 Död i fält