DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC022 Bockboda

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

22. Båckboda GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Måns Fyrquist Westergiötland, Horn Sochn 40 21 -
(Horns socken, Vadsbo härad, Västergötland)

22. Båckboda GMR 1735
Måns Fyrqwist
ärhållit afsked d: 8 Septbr: 1734. I stället d: 25 aprill sidst(lid)ne antagen
Johan Fyrqwist Nyland, Karis Sn: 24 ⅓ ogift

22. MR 1743
Johan Fyrquist 32 8

22. Bockboda BMR 1749 & 1750
Jacob Hedberg Karis Sn: 32 - gift

22. Bockboda GMR 1767
vacant
1749 den 25 septembr: antagen
Jacob Hedberg Karis Sochn 41 18 gift

22. Bockboda GMR 1775
Jacob Hedberg
d: 8 Martii 1773 wid Besigtnings och Cassations Munstringen fåt afskied. I stället samma dag antagen och Aproberat
Israel Bockström Nyland 22 6½ 5 7½ ogift
(tjänstetiden borde vara 3½, inte 6½)

22. Boksboda GMR 1779
Israel Bokström Nylänninge 26 7 5 8 gift

22. Bockboda GMR 1783
Israell Bockström Nyl: 30 11 5 8 gift

22. Bockboda GMR 1787
Israel Bokström Nyl: 34 15 5 8 gift

22. Bockboda GMR 1789
Corporal
Israel Bockström Nyl: 36 17 5 8 gift
Constituerad til Corporal d.27 Julii 1788

22. Bockboda GMR 1790
Karlen död d.10 Martii 1789, d.26 Dito införd aproberade Reserven
Joh: Ekberg Nyl: 24 4 5 8 ogift

22. Båckboda GMR 1800
Ekberg afgådt genom utbyte den 15 Julii 1796, samma dag i stället antagen drängen
Adolph Forss Nyl: 24 4 5 9 ogift

22. Bockboda BCMR 1805
Adolph Forss död d.25 Martii 1802 och i stället samma år d.22 aprill från Vargeringen Transporterad aprob. Reserven
Carl Bock Nylänning 41 14 5 9 gift

20. Bockboda GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Bock Nylänninge 42 15 5 9 gift

20. Bockboda AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Bock
Död den 14 Oct: 1808

Sammanfattning
22. Bockboda (N:o 20. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Måns Fyrquist 18.10.1721-8.9.1734
Johan Fyrqwist 25.4.1735-25.9.1749 Till N:o 18
Jacob Hedberg 25.9.1749-8.3.1773
Israel Bockström 8.3.1773-10.3.1789 Död i fält?
Johan Ekberg 26.3.1789-15.7.1796
Adolph Fors s 15.7.1796-25.3.1802 Död
Carl Bock 22.4.1802-14.10.1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Bockboda Pojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...