DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC042 Kyrkstad

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

42. Kyrksta GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, dito hijt Transporterat ifrån N:o 13
Berttill Fagermark
som seder mehra ehrhållit interims afskied den 11 Septemb: 1722. I stället ifrån N:o 26 den 16 Novemb: dito anno hijt flyttadt
Georg Maur (Holstein)
som åter igen Transp:ts till N:o 8 den 17 Septemb: 1723. nu vacant.
Rusthållaren präsenterar legokarl:
Mårthen Malmberg Siundo Sn: 27 - -

42. Kyrkstad GMR 1735
Mårten Malmberg Nyland, Siundo Sn: 34 7 gift

42. MR 1743
Mårten Malmberg 42 15

42. Kyrkstad BMR 1749 & 1750
Erich Liumberg Wichtis Sn: 20 1 gift

42. Kyrckstad GMR 1767
Mårten Malmberg
förafskiedad den 16 Januarii 1749, i stället samma dag antagen
Eric Liumberg
som är utbytt d: 11 Februarii 1760 emot
Hans Kyrckstedt Nyland 26 7 gift

42. Kyrckstad GMR 1775
Hans Kyrckstedt Nyland 34 15 6 - gift

42. Kyrkstad GMR 1779
Hans Kyrkstedt Nylänninge 38 19 6 - gift

42. Kyrkstad GMR 1783
Hans Kyrkstedt Nyl: 42 23 6 - gift

42. Kyrckstad GMR 1787
Hans Kyrckstedt Nyl: 46 27 6 - gift

42. Kyrckstad GMR 1789
Hans Kyrckstet Nyl: 48 29 6 - gift

42. Kyrckstad GMR 1790
Hans Kyrckstedt Nyl: 49 30 6 - gift

42. Kyrckstad RR 1794
Hindrich Kyrck
18 år gam:, 11 qvart: 4 tum lång, Nylänninge, gift, den 3 Julii 1794 Interims antagen

42. Kiörkstad GMR 1795
Hans Kiörkstedt
död d: 6 Aug: 1793 och den 3 Julii 1794 antagen
Hindrich Kiörk Nyl: 19 1 5 10
ogift
Son till förgående

42. Kyrckstad GMR 1800
Hinric Kjörck Nyl: 24 6 5 10 ogift

42. Kjörckstad BCMR 1805
Corporal
Henr: Kjörck - - - - - -

56. Kyrckstad GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Corporal
Hindric Kyrck - - - - - -

56. Kyrksta AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Corporalen Kjörk Transporterad till penninge Lön vid 2dra Sqvadron den 17 Aug: 1808
Vacant
Stannade kvar i västra rikshalvan efter kriget.

Sammanfattning
42. Kyrkstad (N:o 56. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Berttill Fagermark 18.10.1721-11.9.1722
Georg Maur 16.11.1722-17.9.1723
vakant 17.9.1723-26.8.1728
Mårten Malmberg 26.8.1728-16.1.1749
Eric Liumberg 16.1.1749-11.2.1760 Utbytt
Hans Kyrckstedt 11.2.1760-6.8.1793 Död
Henric Kyrck 3.7.1794-17.8.1808 till 2. skvadronen. Stannade i Sverige efter kriget.
vakant 17.8.1808-24.10.1809 ingen dragon