DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC025 Ekenäs ladugård

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs stad), Nyland

25. Ecknääs Ladugård GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octobr: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Lars Westerdahl (Skåne)
som här ifrån förrymbdt: d: 13 Septemb: 1725, I hwars ställe Rusthållaren d: 26 Octob: 1726 anskaffat
Gabriel Ström Nyland, Tenala Sn: 29 2 -
Karlen anhåller om afsked at få komma under Attelleriet, är en god bilthuggare, och när Rusthållaren sätter en jämn god Karl får han afsked.

25. Eknäs Ladugård GMR 1735
Gabriel Ström Nyland, Tenala Sn: 36 9 ogift
Ström får afsked emedan Rusthållaren är med honom mißnögd; och Dragonen Johan Bållberg warder hijt transporterad ifrån N:o 88, och det med bägge Rusthållarnas bifall.

25. MR 1743
vacant
sedan den 14 Januarj 1743. Rusthållaren upwist lånte Reserve Karlen ifrån N:o 21? Tomas Ekskoo, född i Pojo Sochn, 22 åhr gammal, gift

25. Ekenäs Ladugård BMR 1749 & 1750
Thomas Ekeskog Pojo Sochn 28 6 gift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1767
Thomas Ekskog Nyland 46 24 gift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1775
Tomas Ekskog
d: 8 Martii 1773 vid Besigtnings och Cassations Munstringen Casserad. I stället antagen och vid Rerutererings Mötet d: 20 Januarii 1774 Aprobert
Friedric Lager Nyland 24 1½ 5 - ogift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1779
Friedric Lager Nylänninge 28 6 5 7 gift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1783
Fredric Lager Nyl: 32 10 5 7 gift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1787
Fredric Lager Nyl: 36 14 5 7 gift

25. Ekenäs Ladugård GMR 1789
Karlen död d.11 December 1788
Vacant
Nyvistes Drängen Johan Hafveman 20 år gl: 11 qv. 1 f. Viciterad och Frisk befunnen, Approberes

25. Ekenäs Ladugård GMR 1790
Johan Lager Nyl: 21 1 5 7 gift

25. Eknäs Ladugård GMR 1800
Johan Lager Nyl: 31 11 5 9 gift

25. Eknäs Ladugård BCMR 1805
Johan Lager Nylänning 36 16 5 9 gift

23. Eknäs Ladugård GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Lager Nylänninge 37 17 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finnland

23. Ekenäs Ladugård AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Secund Corporal
Johan Lager Nylän: - - 5 9 gift
begiär Afskied

Sammanfattning
25. Ekenäs ladugård (N:o 23. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Lars Westerdahl 18.10.1721-13.9.1725 Rymt
Gabriel Ström 26.10.1726-28.8.1735
Johan Bållberg 28.8.1735-14.1.1743
vakant 14.1.1743-3.10.1743
Thomas Ekskog 3.10.1743-8.3.1773
Friedric Lager 20.1.1774-11.12.1788 Död
Johan Hafveman / Lager 3.2.1789-24.10.1809 Överlevde kriget