DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC057 Laxpojo

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

57. Laxpåjo GMR 1728
Johan Piehll Riga 48 18 -

57. Laxpojo GMR 1735
Johan Piehll
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen: I stället då tillskaffat
Jacob Hedman Nyland, Wichtis Sn: 23 1 ogift

57. MR 1743
Jacob Hedman 31 9

57. Laxpojo BMR 1749 & 1750
Jacob Hedman Wichtis Sn: 37 15 gift

57. Laxpojo GMR 1767
Jacob Hedman
fådt afskied d: 13 februarii 1758, i stället antagen den 22 Dito
Abraham Lindström Nyland 29 9 gift

57. Laxpojo GMR 1775
Abram Lindström Nyland 37 17 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1779
Abram Lindström Nylänninge 41 21 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1783
Abram Lindström Nyl: 45 25 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1787
Abraham Lindström Nyl: 49 29 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1789
Abraham Lindström Nyl: 51 31 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1790
Abraham Lindström Nyl: 52 32 5 8 gift

57. Laxpojo GMR 1800
Hans Lax Nyl: 44 9 5 8 gift
svagsint, får Afskied

57. Laxpojo BCMR 1805
d.23 Julii 1800 ifrån Varg: Transporterad aproberade Reserven
Clas Grön Nylänning 25 5 5 7 gift

63. Laxpojo GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Clas Grön Nyland 26 6 5 7 gift

63. Laxpojo AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Sec: Corp: (vice korpral)
Clas Grön Nyl: 29 9 5 8 gift
Har Medaille
begär afsked

Sammanfattning
57. Laxpojo (N:o 63. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Johan Piehll 1710-1734?
Jacob Hedman 1734?-13.2.1758
Abraham Lindström 22.2.1758-3.7.1790 Fången
Hans Lax 22.3.1791-2.7.1800
Clas Grön 23.7.1800-24.10.1809 Överlevde kriget, ser ut att inte ha återvänt hem. I Lojo KB anmärkning ”På svenska sidan” och hustrun flyttar ensam ur torpet 1810.