DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC041 Bengtsmora

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

41. Bengsmora GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octob:r 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Sven Graan (Närke, Kräklinge socken)
som sedermehra ehrhållit interims afskied den 4 Septemb: 1727. I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Johan Sandström Nyland, Karis Sn: 30 1 -

41. Bengzmora GMR 1735
Johan Sandström Nyland, Karis Sn: 37 8 gift

41. MR 1743
vacant
sedan d: 8 Julii 1742. Rusth: upwist d: 1 october 1743. Taas drängen för 9de Tältlaget Jöran Morén född i Tafwastehus lähn Hållåla Sochn, 30 åhr gam: gift

41. Bengsmora BMR 1749 & 1750
Anders Sandström Karis Lojo j Nyland 21 1 ogift

41. Bengsmora GMR 1767
vacant
1748 den 1 Decembr: antagen
Anders Sandström
dödt den 7 augustii 1762, nu
vacant
nu prasenteras Reserve Karlen Anders Johansson Sandsten 30 år gl:, född i Nyl:, visiteras och approberas.

41. Bengsmora GMR 1775
Anders Sandsten
afliden d: 1 Augusti 1770. I stället Antagen och d: 4 Martii vid Recruteringen 1771 Aproberad
Carl Bing Nyland 29 4½ 5 9½ gift

41. Bengsmora GMR 1779
Carl Bing Nylänninge 33 8½ 5 9½ gift

41. Bengsmora GMR 1783
Carl Bing
Afrättad d: 6 Julii 1782, i stället är Corporalen
Carl Magnus Rotkirck - - - - - -
införd för denna Nummer

41. Bengsmora GMR 1787
Efter befordrade Fouriern Rotkirck, i stället insatt d: 2 Julii 1783 Reserven
Johan Nymalm Nyl: 30 4 5 9 gift

41. Bengsmora GMR 1789
Johan Nymalm Nyl: 32 6 5 9 gift

41. Bengs Mora GMR 1790
Joh: Nymalm Nyl: 33 7 5 9 gift

41. Bengsmora GMR 1800
Johan Nymalm Nyl: 42 24 5 8½ gift

41. Bengsmora BCMR 1805
Johan Nymalm Nylänning 47 29 5 8½ gift

17. Bengmora GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Nymalm Nyland 48 30 5 8½ gift

17. Bengsmora AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Nymalm
Död i Torneå sistl: Februarij

Sammanfattning
41. Bengtsmora (N:o 17. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Sven Graan 18.10.1721-4.9.1727
Johan Sandström 4.9.1727-8.7.1742
vakant 8.7.1742-3.10.1743
Jöran Morén 3.10.1743-???
vakant ???-1.12.1748
Anders Sandström 1.12.1748-7.8.1762 Död
vakant 7.8.1762-28.9.1767
Anders Johansson Sandsten 28.9.1767-1.8.1770 Död
Carl Bing 4.3.1771-6.7.1782 Avrättad
Carl Magnus Rotkirch 6.7.1782-2.7.1783
Johan Nymalm 2.7.1783-0.2.1809 Död i fält i Torneå