DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC080 Hollstens

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

80. Hollstens GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, med d: 1 Febru: 1722 hijt satt then utur fångenskapet hemkomne
Jacob Hollsteen Nyland, Pojo Sn: 40 20 -

79. Hållstens GMR 1735 (N:o 79 och 80 bytt nummer)
Jacob Hållsten Nyland, Pojo Sn: 47 27 gift

79. MR 1743
Eric Gåpå 25 1½

79. Hållstens BMR 1749 & 1750
Eric Gåpå Sjundo Sn: 31 7 gift

79. Hållstens GMR 1735
Eric Gåpå Nyland 49 25 gift

79. Hållstens GMR 1775
Eric Gåpå
1773 d: 8 Martii vid Besigtnings och Cassations Munstringen fåt afskied. I stället d: 24 Maji vid Recruterings Mötet Aproberat Interims antagne Karlen
Eric Hollsten Nyland 26 1⅓ 5 1 gift

79. Hallstens GMR 1779
Eric Hallsten Nylänninge 30 6 5 8 gift
(skrivaren har missat bokstaven å)

79. Hollstens GMR 1783
Eric Hollsten Nyl: 34 10 5 8 gift

79. Hollstens GMR 1787
Erich Hollsten Nyl: 38 14 5 8 gift

79. Hollstens GMR 1789
Eric Hollsten Nyl: 40 16 5 8 gift

79. Hollstens GMR 1790
Eric Hollsten Nyl: 41 17 5 8 gift

79. Hollstens GMR 1800
Eric Hollsten
fådt afskied den 27 Junii 1795: i stället den 12 febr: 1796 antagen drengen
Israel Holst Nyl: 24 4 5 7 gift

79. Hollstens BCMR 1805
Israël Holst Nylänning 29 9 5 7 gift

42. Hållstens GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Israel Håst Nyland 30 10 5 7 gift

42. Hållstens AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Forss
Efterblifven Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
80. från 1735 79. Hollstens (N:o 42. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-1.2.1722
Jacob Hollsteen 1.2.1722-före 1741??
Eric Gåpå 1741-8.3.1773
Eric Hollsten 24.5.1773-27.6.1795
Israel Holst 12.2.1796-??
Carl Forss före 1808-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget och återvände men dog redan 13.1.1810 på torpet på grund av sjukdomen han fått under kriget? Hette Carl Adam Forss.