DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC054 Vols

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

54. Wohls GMR 1728
Jacob Winsteen
Fått afskied wed sidsta Gen: Munst: på Rådmansöö, men den 18 octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Oloff Lundberg (Södermanland, Floda socken)
Som sedermehra den 5 Septemb: 1726 ehrhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Hindrich Svart Österbotn, Kalajocki Sochn 32 2 -

54. Wohls GMR 1735
Hindrich Swart Österbotn, Kallasjocki Sn: 39 9 gift

54. MR 1743
Hinric Svart 47 17

54. Wohls BMR 1749 & 1750
Hans Wohlberg Wichtis Sn: 22 1 ogift

54. Wohls GMR 1767
vacant
1748 d: 11 Decembr: antagen
Hans Wolman Nyland 40 19 gift

54. Wohls GMR 1775
Hans Wohlman
wid Cassations Munstringen d: 8 Martii 1773 Casserad. I stället samma dag Aproberat
Johan Wohlman Nyland 28 2½ 5 8 gift

54. Vols GMR 1779
Johan Wollman Nylänninge 32 6½ 5 8 gift

54. Vals GMR 1783
Johan Wohlman Nyl: 36 10 5 8 gift

54. Wohls GMR 1787
Johan Wohlman Nyl: 40 14 5 8 gift

54. Wohls GMR 1789
Johan Wohlman Nyl: 42 16 5 8 gift

54. Vohls GMR 1790
Johan Vohlman Nyl: 43 17 5 8 gift

54. Wols GMR 1800
Johan Wohlman Nyl: 52 27 5 8 gift
Tjent under sista Kriget berömligt, nu gammal och orcklös, får Afskied, anmäles till Underhåll.

54. Vohls BCMR 1805
d.17 Maij 1801 från Varg:n Transporterad aproberade Reserven,
Thomas Skytt Nyl: 30 7 5 7 ogift
Ahlgren nu kallad

57. Wohls GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Thomas Skytt Nyland 31 8 5 7 ogift
Karlen kommer på dess begäran at härefter heta Ahlgren

57. Wohls AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Und: Offic:
Tomas Algrén
Död den 9 sistl: Januarij

Sammanfattning
54. Vols (N:o 57. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Jacob Winsteen 17??-18.10.1721
Oloff Lundberg 18.10.1721-5.9.1726
Hindrich Svart 5.9.1726-efter 1743
vakant efter 1743-11.12.1748
Hans Wohlberg / Wolman? 12.12.1748-8.3.1773
Johan Wohlman 8.3.1773-2.7.1800 Underhåll
Thomas Skytt / Ahlgren 17.5.1801-9.1.1809 Död i fält