DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC085 Västerby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

85. Wästerby GMR 1728
Petter Wichtensteen Nyland, Lojo Sochn 39 22 -

85. Wästerby GMR 1735
Petter Wichtensten
död d: 10 mars 1732: I stället d: 1:ta Decemb: samma år tillskaffat
Erich Bärnsdorf Nyland, Siundo Sn: 23 2 ogift

85. MR 1743
Erich Bernsdorff 31 10

85. Wästerby BMR 1749 & 1750
Erich Bernsdorf Sjundo Sn: 37 16 gift

85. Wästerby GMR 1767
Eric Berensdorff Nyland 55 34 gift

85. Wästerby GMR 1775
Eric Berndorf
afliden d: 6 Novemb 1769. I stället d: 11 Sept: 1770 Aproberat
Hans Wästberg Nyland 28 4½ 5 8½ gift

85. Westerby GMR 1779
Hans Wästberg Nylänninge 32 8½ 5 8½ gift

85. Westerby GMR 1783
Hans Westberg Nyl: 36 12 5 8 gift

85. Westerby GMR 1787
Hans Westberg Nyl: 40 16 5 8 gift

85. Wästerby GMR 1789
Hans Wästberg Nyl: 42 18 5 8 gift

85. Vesterby GMR 1790
Hans Vestberg Nyl: 43 19 5 8 gift

85. Wästerby GMR 1800
Hinric Westberg Nyl: 34 9 5 10 gift

85. Vesterby BCMR 1805
Henric Vestberg Nyl: 39 14 5 10 gift

33. Wästerby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hinric Wästberg Nyland 40 15 5 10 gift

33. Wästerby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Wäster
Fången i Kalajåcki den 7 Novemb: 1808
(har fått ett nytt namn här men osäkert om det beror på felskrivning)

Sammanfattning
85. Västerby (N:o 33. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Petter Wichtensteen 1706-10.3.1732 Död
Erich Bärnsdorf 1.12.1732-6.11.1769 Död
Hans Wästberg 11.9.1770-9.11.1790 Död
Henric Isacksson Wästberg 22.3.1791-7.11.1808 Fången i Kalajoki, Död strax efter kriget 14.2.1810, oklart om han kom hem.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Västerby Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...