DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC071 Paturs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

71. Patturs GMR 1728
Matts Myrsteen Tafwastland, Hauho Sochn 41 13 -
har tagit hwarken lega el: städsell utan för fiendens skull måst lämna sitt hemman och blifwa Ryttare, Anhåller om afskied som honom bewillias effter han will uptaga sitt fordna hemman.

71. Patturs GMR 1735
Hindrich From
antagen d: 10 Decemb: 1728 men förafskedat d: 18 Junii 1734: I stället sidst nembde dato tillskaffat
Erich Segerroht Nyland, Siundo Sn: 19 1 ogift

71. MR 1743
Eric Segerroth 27 9

71. Patturs BMR 1749 & 1750
Erich Segerrot Siundo Sn: 33 15 gift

71. Paturs GMR 1767
Eric Segerrot
fådt afskied d: 17 Januarii 1763, i stället antagen den 4 Maji 1767
Israel Palbom Nyland 25 ½ gift

71. Patturs GMR 1775
Israel Pahlbom Nyland 33 8½ 5 8 gift

71. Patturs GMR 1779
Israel Palbom Nylänninge 37 12 5 8 gift

71. Patturs GMR 1783
Israell Pahlbom Nyl: 41 16 5 8 gift

71. Patturs GMR 1787
Israel Pählbom Nyl: 45 20 5 8 gift

71. Patturs GMR 1789
Israel Palbom Nyl: 47 22 5 8 gift

71. Patturs GMR 1790
Israel Pahlbom Nyl: 48 23 5 8 gift

71. Paturs GMR 1800
Israel Pahlbom
fådt afskied vid sidsta Gen: Munstr:, i stället införd approb: Reserven
Gust: Pahl
den 21 Aug: 1795 som genom utbyte afgådt den 24 Aprill 1798 och samma dag i stället antagen drängen
Gustaf Påhl Nyl: 25 2 5 7½ gift

71. Patturs BCMR 1805
Gustaf Påhl Nyl: 30 7 5 7½ gift

48. Patturs GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Påhl Nyland 31 8 5 7½ gift

48. Patturs AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Påhl
Rymd den 16 Nov: 1808

Sammanfattning
71. Paturs (N:o 48. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Matts Myrsteen 17??-26.8.1728
Hindrich Jacobsson From 10.12.1728-18.6.1734
Erich Segerroht 18.6.1734-17.1.1763
Israel Palbom 4.5.1767-15.1.1790
Gustaf Pahl 21.8.1795-24.4.1798
Gustaf Påhl 24.4.1798-16.11.1808 Rymd, tagit sig hem till torpet därifrån familjen flyttade till Ingå 1810.