DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC021 Sjösäng

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

21. Siösäng GMR 1728
Israel Nordberg
ehrhållit afskied d: 15 Decemb: 1724, I stället af Rusthållaren samma daga anskaffat
Bengt Siöström Nyland, Pojo Sochn 32 3¾ -

21. Siösäng GMR 1735
Bengt Siöström Nyland, Pojo Sn: 39 11 gift
Opwist Immissions brefwet af d: 22 Junii 1729

21. MR 1743
Bengt Siöström 47 19

21. Siösäng BMR 1749 & 1750
Bengt Siöström Pojo Sochn 53 25 gift
Lahm i axlen, har Swag Syn och är bräcklig, får afskied. I stället opwises Johan Siödahl, född i Pojo Sn: 21 år gl: ogift, Kan ej Handtwärk, är besichtigad och antages.

21. Siösäng GMR 1767
Berndt Siöström
förafskiedad den 11 Decembr: 1749, i stället samma dag antagen
Johan Siödahl Poijo Sochn 39 18 gift

21. Siösäng GMR 1775
Johan Siödahl
aflidet d: 25 Octobr: 1773. I stället Antagen och vid Recruterings Mötet d: 20 Januarii 1774 Aproberat
Eric Siödahl Pojo sokn 19 1½ 5 7½ ogift

21. Siösäng GMR 1779
Eric Siödal Nylänninge 23 5 5 8 gift

21. Siösäng GMR 1783
Eric Siödal Nyl: 27 9 5 8 gift

21. Siösäng GMR 1787
Eric Siödal Nyl: 31 13 5 8 gift

21. Siösäng GMR 1789
Eric Siödahl Nyl: 33 15 5 8 gift

21. Siösäng GMR 1790
Eric Siödahl Nyl: 34 16 5 8 gift

21. Sjösäng GMR 1800
Johan Eng Nyl: 35 10 6 - gift

21. Sjösäng BCMR 1805
Johan Eng Nylänning 40 15 6 - gift
Eng sjuk af gickt i lägret, Rusthållaren närvarande, åtager sig at bota honom til nästa Munstring, hvarföre Eng dertil står qvar.

19. Sjösäng GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Eng Nylänninge 41 16 6 - gift

19. Sjösäng AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Mickel Hammar
Död den 14 Novemb: 1808

Sammanfattning
21. Sjösäng (N:o 19. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Israel Nordberg 17??-15.12.1724
Bengt / Berndt Siöström 15.12.1724-11.12.1749
Johan Siödahl 11.12.1749-25.10.1773 Död
Eric Siödahl 20.1.1774-1790 Fången
Johan Eng 1791-1807
Mickel Hammar 1807-14.11.1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Sjösäng Pojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...