DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC098 Överby, Abras

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

98. Öfwerby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijtgifven
Oloff Lustig
som sedermera d: 5 Septemb: 1726 transporterat till N:o 113 i hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Johan Qvick Nyland, Kyrkslätt Sn: 26 2 -

98. Öfwerby GMR 1735
Johan Quick Nyland, Kyrckslet Sn: 33 9 gift

98. MR 1743
Johan Qvick 41 17

98. Öfwerby BMR 1749 & 1750
Johan Qwick Kyrckslätt I Nyland 47 23 gift

98. Öfverby GMR 1767
Johan Qvick
fådt afskied den 17 Januarii 1763, I stället antagen den 9 Maji 1767
Carl Frisk Nyland 25 ½ gift

98. Öfverby GMR 1775
Carl Frisk Nyland 35 8½ 5 10 gift

98. Öfverby GMR 1779
Carl Frisk Nylänninge 37 12 5 10 gift

98. Öfwerby GMR 1783
Carl Frisk Nyl: 41 16 5 10 gift

98. Öfverby GMR 1787
Carl Frisk Nyl: 45 20 5 10 gift

98. Öfverby GMR 1789
Carl Frisk Nyl: 47 22 5 10 gift

98. Öfverby GMR 1790
Carl Frisk Nyl: 48 23 5 10 gift

98. Öfverby GMR 1800
Johan Fart
afgådt genom genom utbyte den 11 Dec: 1797 och i stället samma dag hit införd approberade Reserven
Abraham Örn Nyl: 28 7 5 7½ gift

98. Öfverby BCMR 1805
Abraham Öhrn Nyl: 33 12 5 7½ gift

68. Öfverby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Abraham Öhrn Nylänning 34 13 5 7½ gift

68. Öfverby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Abra: Öhrn Nylänning 37 16 5 7½ gift
begär afsked

Sammanfattning
98. Överby (N:o 68. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Överby Abras rusthåll
vakant 17??-18.10.1721
Oloff Lustig 18.10.1721-5.9.1726 Till N:o 113
Johan Qvick 5.9.1726-17.1.1763
Carl Frisk 9.5.1767-3.7.1790 Fången
Johan Fart ???-11.12.1797
Abraham Örn 11.12.1797-24.10.1809 Överlevde kriget och återkom till torpet. Flyttade med familj till Helsingfors 1811.


Platsbeskrivning
Platsen för Överby Abras dragontorp som nu tillhör gården Peders Överby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...