DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC082 Palmgård

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

82. Palmgård GMR 1728
Johan Jäger Nyland, Kyrkslätt Sochn 47 25 -

82. BMR 1734
Karlen gammal och skröplig, får afsked, I stället presenterat Karlen Carl Palm föd i Siundo Sn: och Palmgård, 25 år gammal

82. Palmgård GMR 1735
Johan Jäger
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället då tillskaffat
Carl Palm Nyland, Siundo Sn: 26 1 ogift

82. MR 1743
Carl Palm 34 9

82. Palmgård BMR 1749 & 1750
Carl Palm Sjundo Sn: 40 15 gift

82. Palmgård GMR 1767
Carl Palm
dödt den 28 Julii 1756, i stället antagen den 13 Februarii 1758
Anders Palmelin Nyland 29 9 gift

82. Palmgård GMR 1775
Anders Pallmelin Nyland 37 17 5 1 gift

82. Palmgård GMR 1779
Anders Palmelin Nylänninge 41 21 5 1 gift

82. Palmgård GMR 1783
Anders Palmelin Nyl: 45 25 5 7 gift

82. Palmgård GMR 1787
Anders Palmelin Nyl: 49 29 5 7 gift

82. Palmgård GMR 1789
Anders Palmelin Nyl: 51 31 5 7 gift

82. Palmgård GMR 1790
Anders Palmelin Nyl: 52 32 5 7 gift

82. Palmgård GMR 1800
Salomon Palm Nyl: 29 10 5 7 gift

82. Palmgård BCMR 1805
Salomon Palm Nylänning 34 15 5 7 gift

39. Palmgård GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Salomon Palm Nyland 35 16 5 7 gift

39. Palmgård AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Salomon Palm Nyl: 38 19 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
82. Palmgård (N:o 39. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Johan Jäger 1703-1734
Carl Palm 1734-28.7.1756 Död
Anders Palmelin 13.2.1758-3.7.1790 Fången
Salomon Palm ca. 1790-24.10.1809 Överlevde kriget, återkom och bodde kvar på torpet ännu 1812. Benämns Palmqvist i KB.