DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC006 Sköldargård

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

6. Skällergård GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Oloff Söderberg (Örebro)
som sedermehra ehrhållit Interims Afskied den 19 Janu: 1723: I stället samma dag ifrån N:o 8 then utur fångenskapet hemkomne
Abraham Sellman Westmanland, Kiöpingz Stad 48 21 -
(Västmanland, Köpings stad)

6. Skällergård GMR 1735
Abram Sellman Kiöping Stad 49 28 gift
Karlen som sidstlidne Visitation befunnes gammal, blesserad öfwer högra ögat och uti högra sidan, får afsked. Rusthållaren måste skaffa Karl innom 3 Månader.

6. MR 1743
Johan Diekeman 50 7

6. Skällargård BMR 1749 & 1750
vacant
Rusthållaren upwijsar Johan Christerson född i Pojo Sn:, 20 år gl:, ogift, Kan intet Handtwärk, är besichtigad, god antages.

6. Skällargård GMR 1767
Johan Diekenman
1748 d: 1 Decembr: utsatt til afskied, och samma dag antagen
Hans Skallman
dödt den 13 augustii 1749, i stället antagen den 11 Decembr: 1749
Johan Skallbom Poijo Sochn 38 18 gift

6. Skällargård GMR 1775
Johan Skallbom Nyland 46 26 5 7 gift

6. Skällargård GMR 1779
Joh: Skallbom Nylänninge 50 30 5 7 gift

6. Skällargård GMR 1783
Johan Skallbom Nyl: 54 34 5 7 gift

6. Skällargård GMR 1787
Johan Skallbom Nyl: 58 38 5 7 gift

6. Skiällargård GMR 1789
Johan Skallbom Nyl: 60 40 5 7 gift
Karlen nu mera afvita bebistat Pommerska och Finska Campanien, får afsked, anmäles til underhåll

6. Skiällargård GMR 1790
D.4 Februarii 1789 från Vargiärnings Batt: Transporterad
Matts Backman Estl: 30 10 5 9 gift

6. Skiellargård GMR 1800
Mats Backman Estl: 42 20 5 9 gift

6. Skiällargård BCMR 1805
Matts Backman Estlänninge 47 25 5 9 gift

6. Skällargård GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Matts Backman Estlänninge 48 26 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finland

6. Skällargård AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Matts Backman
Död den 10 sistl: Januarij

Sammanfattning
6. Sköldargård (N:o 6. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Oloff Söderberg 18.10.1721-19.1.1723
Abraham Sellman 19.1.1723-28.8.1735
Johan Diekenman 1736-1.12.1748
Hans Skallman 1.12.1748-13.8.1749 Död
Johan Christersson Skallbom 11.12.1749-3.2.1789
Matts Backman 4.2.1789-10.1.1809 Död i fält