DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC038 Knapsby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

38. Knapsby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifv:
Sven Tengberg (Västergötland) (Tengene i Viste härad?)
som sedermehra den 22 Octob: 1724 ehrhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Jacob Westberg Safwolax, Randsalmi Sochn 24 3½ -

38. Knapsby GMR 1735
Jacob Westberg Carelen, Randasalmi Sn: 31 11 gift
(här fått fel landskap som födelseort)

38. MR 1743
Jacob Westberg 39 19

38. Knapsby BMR 1749 & 1750
Jacob Westberg Randasalmj Sochn 45 25 gift

38. Knapsby GMR 1767
Jacob Westberg
fådt afskied den 15 Martii 1762, i stället antagen d: 13 aprill 1767
Hindric Alblad Nyland 26 ½ gift

38. Knapsby GMR 1775
Hinric Ahlblad
utbytt emot
Benjam Nordberg Nyland 25 5 5 8½ gift
d: 20 Julii 1772 som vid Besigtnings Munstringen d: 8 Martii 1773 Aproberades

38. Knapsby GMR 1779
Benjamin Nordberg Nylänninge 29 9 5 8½ gift

38. Knapsby GMR 1783
Benjam Norberg Nyl: 33 11 5 8½ gift

38. Knapsby GMR 1787
Johan Kosk
afgått med döden 1787 d: 21 April, i stället samma år d: 9 Maii, från Wargerings Bataillon Transporterad Approberade Reserven
Petter Nordman Nyl: 35 ³⁄₁₂ 5 8 gift

38. Knapsby GMR 1789
Petter Nordman Nyl: 37 5 5 8 gift

38. Knapsby GMR 1790
Peter Nordman Nyl: 38 6 5 8 gift

38. Knappsby GMR 1800
Petter Nordman Nyl: 48 26½ 5 8 gift
(något som inte stämmer med tjänsteåren)
Giordt kriget, uppfördt sig tappert, nu Siuklig, får afskied med anmälan till Underhåll

38. Knappsby BCMR 1805
d.15 Julii 1800 från Vargeringen transporterad aproberade Reserven
Johan Fager Nylänning 29 11 5 7 gift

14. Knapsby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Fager Nyland 30 12 5 7 gift

14. Knapsby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Fager Nylän: 33 15 5 7 gift
Commenderad i Umeå, begär afsked

Sammanfattning
38. Knapsby (N:o 14. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Sven Tengberg 18.10.1721-22.10.1724
Jacob Westberg 22.10.1724-15.3.1762
Hindric Alblad 13.4.1767-20.7.1772
Benjamin Nordberg 20.7.1772-före 1786
Johan Kosk före 1786-21.1787 Död
Petter Nordman 9.5.1787-2.7.1800
Johan Fager 15.7.1800-24.10.1809 Överlevde kriget och återkommen senast 1811. Flyttade ut antingen 1813 eller 1814.