DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC039 Knapsby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

39. Knapsby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Christian Freither
som sedermehra Transporterades till N:o 35 den 19 Janu: 1723 i hwars ställe Rusthållarna samma dag anskaffat
Johan Sandberg Nyland, Karis Sochn 28 5 -

39. Knapsby GMR 1735
Johan Sandberg Nyland, Karis Sn: 35 12 gift

39. MR 1743
Johan Sandberg 43 20

39. Knapsby BMR 1749 & 1750
Johan Sandberg Karis Sn: 49 26 gift

39. Knapsby GMR 1767
Johan Sandberg
kallad sedermera Sandfors fådt afskied den 13 februarii 1758, samma dag i stället antagen
Eric Forss
denne Forss har den 11 februarii 1760 stält för sig Karlen
Hinric Knapström Nyland 37 7 gift

39. Knapsby GMR 1775
Hinric Knapström Nyland 45 15 5 10½ gift

39. Knapsby GMR 1779
Hinric Knapström Nylänninge 49 19 5 10 gift

39. Knapsby GMR 1783
Henric Knapström Nyl: 53 23 5 10 gift

39. Knapsby GMR 1787
Hinrich Knappström Nyl: 57 27 5 10 gift

39. Knapsby GMR 1789
Hindric Knapström Nyl: 59 29 5 10 gift
Karlen har Fallandesot, bevistat Pommerska och Finska Campagnerne, får afsked

39. Knapsby GMR 1790
Karlen fåt afsked vid Besisig: Munst: d.3 Febr: 1789. D.4 dito från Reserv Transporteradt
And: Knapström Nyl: 27 2 6 - ogift
(son till föregående)

39. Knappsby GMR 1800
Anders Knappström Nyl: 37 12 6 - gift

39. Knappsby BCMR 1805
Anders Knapström Nylänning 42 17 6 - gift

15. Knapsby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Anders Knappström Nyland 43 18 6 - gift

15. Knapsby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Anders Knappström
Död i Torneå sistl: Februarij

Sammanfattning
39. Knapsby (N:o 15. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Christian Freither 18.10.1721-19.1.1723
Johan Sandberg / Sandfors 19.1.1723-13.2.1758
Eric Forss 13.2.1758-11.2.1760
Hinric Knapström 11.2.1760-3.2.1789
Anders Henricsson Knapström 4.2.1789-0.2.1809 Död i fält i Torneå