DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC101 Tolls

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

101. Tohls GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Johan Wopster (Königsberg)
död d: 24 Septemb: 1723. I stället d: 4 Maij 1724 ifr: N:o 68 hijt Transporterat
(angående namnet anger Upplands släktforskare att han hette Wolster men i denna rulla står det tydligt Wopster)
Zacharias Fernberg Schlesing 41 17 -
(född i Schlesien. Se N:o 68)

101. Tålls GMR 1735
Zacharias Fernberg
Transport: till N:o 104 d: 27 aug: 1729. I stället samma dag tillskaffat
Anders Tåhlsberg Tafwastland, Pargas Sn: (sic!) 29 6 gift

101. MR 1743
Anders Tolsberg 37 14

101. Tolls BMR 1749 & 1750
Mårten Tollsbom Esbo Sochn I Nyland 22 2 gift

101. Tolls GMR 1767
vacant
1748 den 1 Decembr: antagen
Mårten Tollsbom Nyland 40 19 gift

101. Tolls GMR 1775
Mårten Tollsbom
1770 d: 8 Martii Casserad. I stället d: 20 Januarii 1774 wid Recruterings Mötet aproberadt Interims Antagna Karlen
Hinric Tollsten Nyland 27 2 5 11 gift

101. Tolls GMR 1779
Vacant
1777 d: 18 Januarij, 1778 d: 29 April antagit volant.
Clas Uggla
som d: 30 Junij erhållit befordran til Fourier vid Raseborgs Compagnie. 1779 d: 8 Aprill antagit Corporalen med Dragone lön af Lif Dragone Regemente
Johan Hök - - - - - -

101. Talls GMR 1783
Corporalen
Hans Henric Lollin - - - - - -

101. Tolls GMR 1787
Efter Corporalen Lalins befordran, i stället insatt Fouriern den 2 Julii 1783
Carl Fredrich Paccalén - 17 4 - - -

101. Tolls GMR 1789
Fouriern
Carl Fredrich Pacchalin - 18 6 - - -

101. Tolls GMR 1790
Foureir
Carl Fred: Pacchalen - 19 7 - - -

101. Tolls GMR 1800
Carl Stén Nyl: 31 10 5 9 gift

101. Tolls BCMR 1805
Carl Sten Nyl: 36 15 5 9 gift

42. Tolls GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Carl Sten Nylänninge 37 16 5 7 gift
bevistat sista året i Kriget samt varit fången.

42. Tolls AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Carl Sten
fånge på Sveaborg

Sammanfattning
101. Tolls (N:o 42. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Johan Wopster 18.10.1721-24.9.1723 Död
Zacharias Fernberg 4.5.1724-27.8.1729 Till N:o 104
Anders Johansson Tåhlsberg 27.8.1729-efter 1743?
vakant ????-1.12.1748
Mårten Tollsbom 1.12.1748-8.3.1770
Hinric Tollsten 20.1.1774-18.1.1777 Död?
vakant 18.1.1777-29.4.1778
Clas Uggla 29.4.1778-30.6.1778
Johan Hök * 8.4.1779-?
Hans Henric Lollin * ????-2.7.1783
Carl Fredrich Paccalén 2.7.1783-1790
Carl Sten 1791-1808 Fången på Sveaborg, Överlevde och återkom till torpet senast 1810. Flyttade med familj till Sveaborg 1811.
* Hök och Lollin ser inte ut ha bott på torpet.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet och vy över dragonens Strömsäng i Tolls Kyrkslätt Nyland. Historisk karta med dragontorpet ( Nr.19: Dragonens Strömsäng med torpet invid ängen ) : Läs mera...