DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC052 Gerknäs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

52. Giärcknääs GMR 1728
Mårthen Stare Nyland, Siundo Sn: 51 24 -
Blesserad i wänstra Armen, gl: och bräckelig, får afsked

52. Gierknäs GMR 1735
Abram Fröijdendahl
Ifrån N:o 43 d: 27 Aug: 1729 hijt flyttadt men sedermera wed Besichtningz Mönstringen förafskedad, och i stället d: 23 aprill sidst(lid)ne tillskaffat
Niels Frisk Nyland, Lojo Sn: 27 ⅔ gift

52. MR 1743
Nils Frisk 35 8

52. Gjercknäs BMR 1749 & 1750
Niels Frisk Lojo Sochn 40 14 gift
Karl: Sjuk af Tårrwärk, Swag och bräcklig, får afskied.

52. Giercknäs GMR 1767
Nils Frisk
förafskiedad den 11 Decembr: 1749. i stället antagen den 11 Maji 1750
Abram Gierkbom
som fådt afskied d: 17 Januarii 1763, 1767 d: 15 Martii i stället antagen
Eric Gierckström Nyland 23 ½ ogift

52. Gercknäs GMR 1775
Eric Girckström Nyland 31 8½ 5 10 gift

52. Gierknäs GMR 1779
Eric Gierkström Nylänninge 35 12 5 10 gift

52. Gierknäs GMR 1783
Eric Gierkström Nyl: 39 16 5 10 gift

52. Gierknäs GMR 1787
Karlen död d: 21 Nov: 1783, i stället insatt Reserven den 26 Maii 1784
Hinrich Gierkström Nyl: 33 3 5 8 gift

52. Jercknäs GMR 1789
Hindrick Järckström Nyl: 35 5 5 8 gift

52. Jercknäs GMR 1790
Hind: Gerckström Nyl: 36 6 5 8 gift

52. Gercknäs GMR 1800
Jacob Järck Nyl: 52 27 5 10 gift
Uppfördt sig altid väl, bevistadt sista Krig, nu gammal och orcklös, får afskied med anmälan till underhåll

52. Gärcknäs BCMR 1805
1800 d.2 Nov: Interims antagen och vid Recrut: d.9 febr. 1801 aproberad Lego Drängen
Johan Gierck Nyl: 31 4 5 7 gift

54. Gierknäs GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Trumpettaren Sergeant
Eric Johan Kriger - - - - - -

54. Gierknäs AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Hjerp Nylän: 33 15 5 11 gift
begär afsked

Sammanfattning
52. Gerknäs (N:o 54. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Mårthen Stare 1704-26.8.1728
Abram Fröijdendahl 27.8.1729-173?
Niels Frisk 23.4.1735-11.12.1749
Abram Gierkbom 11.5.1750-17.1.1763
Eric Gierckström 15.3.1767-21.11.1783 Död
Hinrich Gierkström 26.5.1784-ca.1791
Jacob Järck ca.1792-2.6.1800
Johan Gierck 2.11.1800-ca.1805
Eric Johan Kriger 1806-1807
Eric Hjerp 1807-24.10.1809 Överlevde kriget, bodde kvar på torpet ännu 1811.