DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC010 Hindraböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

10. Hindraböhle GMR 1728
Matts Grönblad
fått afskied wed sidsta Gen: Munstringen på Rådmansöö, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Bengt Sund
som sedermehra den 19 Janu: 1723 ehrhållit interims afskied i stället samma dag af dhe 1713 i Landet qwarblefne ifrån N:o 8
Abraham Söderberg
Död den 12 Januari 1724

10. Hindraböle GMR 1735
Erich Hinderman Nyland, Pojo Sn: 34 4 gift
antagen d: 10 Septbr: 1731. Karlen god.

10. MR 1743
Eric Hinderman 42 12

10. Hindraböle BMR 1749 & 1750
Erich Hinderman Nyland, Pojo Sn: 48 18 gift Skomakare

10. Hindraböhle GMR 1767
Eric Hinderman
fådt afskied den 15 Martii 1762
vacant

10. Hindraböle GMR 1775
Vacant
d Reruterings Mötet d: 25 Junii 1771 Aproberat Interims Antagne Karlen
Carl Hinderman - 30 4 5 11 gift

10. Hindraböle GMR 1779
Carl Hinderman Nylänninge 34 8 5 11 gift
Karlen siuk hemma af fallande sot, får afskied.

10. Hindraböle GMR 1783
Karlen Casserad vid Generalmunstringen den 26 Junii 1779. I stället den 27 Aug: samma År ärsatt genom approberade Reserven
Jacob Hinder Nyl: 29 4 5 9 gift

10. Hindraböle GMR 1787
Jacob Hinder Nyl: 33 8 5 9 gift

10. Hindraböle GMR 1789
Jacob Hinder Nyl: 35 10 5 9 gift

10. Hinraböle GMR 1790
Jacob Hinder Nyl: 36 11 5 9 gift

10. Hindraböle GMR 1800
Jacob Hinder
fått afsked den 27 Junii 1795 och i stället den 17 Aug: samma år insatt minderårig Vol:
J. Aminoff - - - - - -

10. Hindraböle BCMR 1805
Mindre årige Vollont: J. Aminoff död d.15 Aprill 1801 och samma år d.15 Junii i Nummer införd mindre årige Volontai:
Pett: Jack
som 1804 d.12 Junii blifvit befordrad til Corporal med bibehållande af denne Nummer Lön, därifrån enligt Herr Majoren och Riddaren Rotkircks Ordres afförd d.3 Junii 1805 och under samma dag från Vargeringen hit Transporterad approberade Reserven
Henric Hind Nyl: 28 5 5 7 gift

10. Hindraböle GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Hind: Hind Nylänninge 29 6 5 7 gift

10. Hindraböle AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Hindric Hind
Efterblifven Sjuk i Torneå

Pojo KB 1809-1816, Pag.183
Drag. Torp. Hindr: Hind 1779
ho Lovisa Joakimsdr. 1774
dr. Albertina 18.8.1799
s. Johannes 14.7.1803
dr. Gustava 11.2.1808
dr. Stina 5.5.1813
(Familjen utom äldsta dottern flyttade till Vichtis 1816)

Sammanfattning
10. Hindraböle (N:o 10. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Matts Grönblad 17??-18.10.1721
Bengt Sund 18.10.1721-19.1.1723
Abraham Söderberg 19.1.1723-12.1.1724 Död
Erich Hinderman 10.9.1731-15.3.1762
vakant 15.3.1762-25.6.1771
Carl Hinderman 25.6.1771-26.6.1779
Jacob Hinder 27.8.1779-27.6.1795
J. Aminoff 17.8.1795-15.4.1801 Död
Petter Jack 15.6.1801-3.6.1805
Henric Hind 3.6.1805-0.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragonens ängar i Hindraböle Pojo Nyland. Historisk karta med dragonens åkrar och ängar med nummer 124-132: Läs mera...