DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC050 Tvära

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Degerby, Nyland

50. Twära GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 15 Maij 1722 af Rusthållaren anskaffat
Hindrich Frijberg Rewell 29 6 -
(född i Reval)

50. Twära GMR 1735
Hindrich Frijberg Revall 36 13 gift

50. MR 1743
Hinric Frijberg (Tryberg??) 44 21

50. Twära BMR 1749 & 1750
Hinrich Frijberg I Revall 50 27 gift

50. Twära GMR 1767
Hinric Frijberg
fådt afskie den 13 februarii 1758, samma dag antagen
Jacob Rönnbom
som afgådt med döden den 21 Decembr: 1766, i stället antagen den 16 Martii 1767
Abram Rönnberg Nyland 29 ½ gift

50. Tvära GMR 1775
Abram Lönbeck Nyland 37 8½ 5 9 gift

50. Tvära GMR 1779
Abram Rönnbeck Nylänninge 41 12½ 5 9 gift
(det är frågan om samme man som i föregående. Senare namnet torde vara det rätta och det föregående kan ha blandats ihop med rusthållarens namn Rönnberg)

50. Tvära GMR 1783
Abraham Rönnbeck Nyl: 45 16 5 9 gift

50. Tvära GMR 1787
Abraham Rönnbeck Nyl: 49 20 5 9 gift
Karlen Siuklig, får afskied

50. Tvära GMR 1789
Karlen fåt afsked vid Gen: Munst: d.15 Junii 1787, S.Å. d.1 october hit Transporterad Reserven från N:o 53
Reinholt Lång Estlän: 28 4 5 9 gift

50. Tvära GMR 1790
Reinholt Lång Estl: 29 5 5 9 gift

50. Tvära RR 1794
Hindric Tvär
18 år gammal, Nylän:, ogift, 11 qvarter 5 tum lång, med Herr Regements Chefens tillstånd interims antagen den 23 October 1793 emot utbytte Johan Dahl

50. Tvära GMR 1800
Hinric Tvär Nyl: 25 6⅔ 5 9 ogift

50. Tvära BCMR 1805
Henric Tvär Nyl: 30 12 5 9 gift

23. Tvära GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Tvär Nyland 31 13 5 9 gift

23. Tvära AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Tvär
Efterlämnad Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
50. Tvära
vakant 17??-15.5.1722
Hindrich Frijberg (Tryberg?) 15.5.1722-13.2.1758
Jacob Rönnbom 13.2.1758-21.12.1766 Död
Abram Rönnbeck 16.3.1767-15.6.1787
Reinholt Lång 1.10.1787-före 1793??
Henric Tvär 23.10.1793-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget, flyttade med familjen till Kyrkslätt 1810.