DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC067 Skräddarskog

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

67. Skräddarskog GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Johan Wiiding
som sedermera d: 19 Januari 1723 erhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaff:
Hindrich Ståbij Nyland, Lojo Sochn 30 5 -

67. Skräddarskog GMR 1735
Hindrich Ståbii Nyland, Lojo Sn: 37 12 gift

67. MR 1743
Hinric Ståbii 45 20
Hind: Ståbii Siuk. Wargiärnings Karlen ifrån N:o 68 Mats Hinderßon lämnat hit i stället, approberes.
(Ståbii stannade ändå kvar)

67. Skräddarskog BMR 1749 & 1750
Hinrich Ståbi Lojo Sn: 51 26 gift

67. Skräddarskog GMR 1767
Hindric Ståbi
fådt afskied d: 13 februarii 1758, i stället samma dag antagen
Hindric Lax Nyland 30 9 gift

67. Skräddarskog GMR 1775
Hinric Lax Nyland 38 17 5 7 gift
Karlen anmältes liderlig och oskickelig i Kronans tienst, får afskied.

67. Skräddarskog GMR 1779
Nils Ingström Nylänninge 26 4 5 10 gift
1775 den 30 Julii antagen

67. Skräddarskog GMR 1783
Nils Ingström Nyl: 30 8 5 10 gift

67. Skräddarskog GMR 1787
Nills Ingström Nyl: 34 12 5 10 gift

67. Skräddarskog GMR 1789
Nils Ingström Nyl: 36 14 5 10 gift

67. Skräddarskog GMR 1790
Nils Ingström Nyl: 37 15 5 10 gift

67. Skräddarskog GMR 1800
Nils Ingström Nyl: 47 24 5 10 gift

67. Skräddskog BCMR 1805
Nils Ingström Nylänning 52 29 5 10 gift

68. Skräddarskog GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Nils Ingström Nyland 53 30 5 10 gift
Karlen gammal och sjuklig, tjent Kriget, får afsked med anmälan till underhåll.

68. Skräddarskog AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förra Karlen afskedad vid General Munstringen den 26 Junij 1806, i stället insatt den 1 Oct: s: år Approberade Reserven
Gabriel Skog
Fången å Sveaborg 1808

Sammanfattning
67. Skräddarskog (N:o 68. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Skräddarskog, Ingas
vakant 17??-18.10.1721
Johan Wiiding 18.10.1721-19.1.1723
Hindrich Ståbij 19.1.1723-13.2.1758
Hindric Lax 13.2.1758-7.6.1775
Nils Ingström 30.7.1775-26.6.1806
Gabriel Skog (Klint) 1.10.1806-1808 Fången på Sveaborg, överlevde kriget, bodde kvar på torpet ännu 1812. Heter enligt Sjundeå KB Klint vilket kan vara korrekt. Det skulle inte finnas två karlar med samma namn i enheten.


Platsbeskrivning
Platsen för ett av dragontorpen i Skräddarskog Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...