Kalender

26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
22.03
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
19.04
Årsmöte och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
20.04
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
  
Soldattorp

KLICKA TILL PROJEKTET

 

Video

föredrag

 

Månadsträff virtuellt 15.2 - föredrag

Se föredragen av Carola Ekrem och Anne Bergman om den Stora finlandssvenska festboken, och också tidigare föredrag.

Klicka här så kommer du till webbsidan med föredragen ....

 

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post med  Marita Raatikainen

Se närmare här och anmäl dig till texttolknings- och läsövningar ... 

 

DNA-släktforskning      

DNA-klubben möts 22.3 2021

Se närmare och anmäla dig här till mötet ...

 

Årsmöte 19.4 2021

Se vidare ...

 

Databasen för soldattorpen är nu öppen

Se närmare om status för projektet  på webbsidan ...

 

Resa

och

exkursion

 

Vårresa till Tartu/Dorpat och

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

Se närmare här ...

 

HSF på Facebook

Helsingfors Släktforskare har upprättat en Facebooksida som aviserar om föreningens verksamhet såsom månadsmötena. På sidan delas även aviseringar från andra släktforskningsrelaterade sidor. Välkommen att besöka oss där. Kolla och gilla.

Läs mer...

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -