DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC078 Munks

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

78. Muncks GMR 1728
Hindrich Måmberg
erhållit interims afskied d: 3 Decemb: 1724 i hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Christer Måmberg Tafwastland 26 4 -

78. Muncks GMR 1735
Christer Måmberg eller Norström
Transporterat till N:o 1 d: 4 Junii 1730. I stället dito dato tillskaffat
Michell Måmberg Åbo Län, Nago Sn: 27 5 gift

78. MR 1743
Mickel Måmberg 35 13

78. Munks BMR 1749 & 1750
Hinrich Månberg Lojo Sn: 20 3 gift

78. Muncks GMR 1767
Hindric Månberg Nyland 38 21 gift

78. Munks GMR 1775
Hinric Månnberg Nyland 46 29 5 7 gift

78. Muncks GMR 1779
Vacant
1776 d: 4 Junij, 1776 d: 26 Augustij antagen Reserven
Hinric Gren - 27 3 5 8 gift

78. Munks GMR 1783
Henric Gren Nyl: 31 7 5 8 gift

78. Munks GMR 1787
Hinrich Gren Nyl: 35 11 5 8 gift

78. Muncks GMR 1789
Hindric Gren Nyl: 37 13 5 8 gift

78. Muncks GMR 1790
Hind: Gren Nyl: 38 14 5 8 gift

78. Muncks GMR 1800
Hinric Grén Nyl: 48 26 5 7 gift

78. Muncks BCMR 1805
Henric Gren Nyl: 53 31 5 7 gift

41. Munks GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Gren Nyland 54 32 5 7 gift
Karlen begär och får afsked samt anmäles till underhåll.

41. Munks AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förra Karlen afskedad den 26 Junij vid Gen: Munst: 1806, i stället insatt Approberade Reserven
Abraham Skön Nyl: 26 3 5 8 ogift
begär afsked

Sammanfattning
78. Munks (N:o 41. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hindrich Måmberg 17??-3.12.1724
Christer Måmberg (Norström) 3.12.1724-4.6.1730 Till N:o 1
Michell Måmberg 4.6.1730-före 1746??
Hindric Månberg 1746-4.6.1776
vakant 4.6.1776-26.8.1776
Hinric Gren 26.8.1776-26.6.1806
Abraham Skön 26.6.1806-24.10.1809 Överlevde kriget. Enligt Sjundeå KB återkom han aldrig till torpet. Hette enligt KB Snygg. Möjligen död på vägen hem?


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Munks i Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...