DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC009 Elimo

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

9. Elimå GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Jöns Frisk (Östergötland)
som sedermehra den 29 Octob: 1724 ehrhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthåll: samma dag anskaffat
Christer Lilliegreen Nyland, Kijsko Sochn 25 4 -

9. Elimå GMR 1735
Christer Lilliegren Nyland, Kisko Sn: 32 11 gift

9. MR 1743
Christer Liljegren 40 19

9. Elimo BMR 1749 & 1750
Christer Lilliegréen Nyland, Kisko 46 25 gift

9. Elimo GMR 1767
Christer Lilliegren
deß namn är den 9 septembr: 1754 ändrat til Lindsten, förafskiedad wid Cassations Mönstringen den 15 Martii 1762
vacant

9. Elimo GMR 1775
Vacant
wid Recruterings Mötet d: 25 Junii 1771 Aproberat Interims antagne Karlen
Mats Ellman Pojo 28 4 5 10 gift

9. Elimo GMR 1779
Matts Ellman Pojo Sokn 32 8 5 11 gift

9. Elimo GMR 1783
Matts Ellman Nyl: 36 12 5 10 gift
Karl absens, intygades döf, får afskied

9. Elimo GMR 1787
Volontairen
Carl Wilhelm Aminoff - 11 4 - - -
Minder årig Volontair

9. Elimo GMR 1789
Volloneteuren Aminoff afförd d. 2 Junii 1788 och i stället ifrån Vargiärnings Batalljon Transporterad
Matts Eld Nyl: 26 4 6 - ogift

9. Elimo GMR 1790
Matts Eld Nyl: 27 9 6 - ogift

9. Elimo GMR 1800
Mats Eld Nyl: 38 20 5 9 gift

9. Elimo BCMR 1805
Matts Eld Nylänninge 43 25 5 9 gift

9. Elemo GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Matts Eld Nylänninge 44 26 5 9 gift
giordt Kriget i Finland

9. Elimo AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Matts Eld
Fången vid Torneå Convention

Pojo KB 1809-1816, Pag.127
Drag. Matts Eld 11.1.1762
ho Maja Stina Kyrckstedt 1767
dr. Hedda Stina 1792
dr. Gustava 1795
dr. Ulrica 1799
dr. Maja Lovisa 21.4.1805
(Eld med hustru och en del av barnen flyttade till Ingå 1810)

Sammanfattning
9. Elimo (N:o 9. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Jöns Frisk 18.10.1721-29.10.1724
Christer Lilliegren / Lindsten 29.10.1724-15.3.1762
vakant 15.3.1762-25.6.1771
Mats Ellman 25.6.1771-4.6.1783
Carl Wilhelm Aminoff 1783-2.6.1788
Matts Eld 2.6.1788-1809 Fången i Torneå, överlevde kriget