DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC047 Västerby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland

47. Wästerby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Sven Svanberg Skåne, Skurupe Sochn 27 9 -
(Skurups socken, Vemmenhögs härad, Skåne)

47. Wästerby GMR 1735
Sven Svanberg Skåne, Skurupe Sn: 36 16 gift

47. MR 1743
Sven Svanberg 44 24

47. Wästerby BMR 1749 & 1750
Swen Swanberg Skåne, Skurup Sn: 50 30 gift
Karl: gammal och bräklig, får afskied och anmäles til underhåld.

47. Wästerby GMR 1767
Sven Svanberg
förafskiedad den 11 Decembr: 1749, i stället den 15 Octobr: 1750 antagen
Johan Westerlind
som dödt den 30 Martii 1754, i hvars ställe, den 14 påföljande septembr: är antagen
Isack Svanbeck Nyland 36 13 gift

47. Wästerby GMR 1775
Isac Svanbeck Nyland 44 21 4 10 gift

47. Westerby GMR 1779
Isac Svanbeck Nylänninge 48 25 4 10 gift

47. Wasterby GMR 1783
Isaac Swanbeck Nyl: 52 29 4 10 gift

47. Westerby GMR 1787
Isaac Svanbeck Nyl: 56 33 4 10 gift

47. Västerby GMR 1789
Isac Svanbeck Nyl: 58 35 4 10 gift
Karlen tjent med beröm i Pommerska och Finska Campagnerne, får afsked, anmäles till underhåll

47. Vesterby GMR 1790
Karlen fåt afsked vid Besigt: Munst: d.3 Febr: 1789, d.4 dito från Reserve Transporterad
Hindrick Hållman Nyl: 31 10 5 8 ogift

47. Wästerby GMR 1800
Hinric Hellman Nyl: 38 19 5 9 gift

47. Västerby BCMR 1805
Henric Hällman Nyl: 43 24 5 9 gift

20. Wästerby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Hellman Nyland 44 25 5 9 gift

20. Wästerby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Hellman
Efterblifven Sjuk i Uleåborg den 30 Novemb: 1808

Sammanfattning
47. Västerby (N:o 20. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Sven Svanberg 18.10.1721-11.12.1749
Johan Westerlind 15.10.1750-30.3.1754 Död
Isack Svanbeck 14.9.1754-3.2.1789
Hindrick Hällman 4.2.1789-30.11.1808 Sjuk i Uleåborg, överlevde kriget, bodde kvar på torpet till 1811 då familjen flyttade till Fagervik.