DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC015 Trädbollstad

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

15. Träbohlsta GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Anders Wallberg
som sedermehra Transporterades till N:o 1 den 16 Novemb: 1722. I stället samma dag den uhr fångenskapet hemkomne
Petter Rosenvall Africa 51 27 -
(Kanske den första afrikanen i nuvarande Finland)

15. Träbolstad GMR 1735
Petter Rosenwall Africa 52 34 gift
Opwist Immissions brefwet af d: 15 April 1728.

15. And: Wästerdahl 24 6

15. Träbållstad BMR 1749 & 1750
Anders Wästerdal Pojo Sochn 31 12 gift
är bräcklig, har lungsotan och Swag. får afskied

15. Träbollstad GMR 1767
Anders Wästerdahl
förafskiedad d: 11 Decembr: 1749, i stället antagen den 22 aprill 1751
Eric Träbom Poijo Sochn 35 16 gift

15. Träbolstad GMR 1775
Eric Träbom Pojo 43 24 5 - gift

15. Träbollstad GMR 1779
Eric Träbom Nylänninge 47 27 5 7 gift

15. Träbollstad GMR 1783
Eric Träbom Nyl: 51 31 5 7 gift

15. Träbolstad GMR 1787
Erich Träbom Nyl: 55 35 5 7 gift

15. Trä Bollstad GMR 1789
Eric Träbom Nyl: 57 37 5 7 gift
Karlen nu mera döf, tjent med beröm i Pommerska Camp:, får afsked, anmäles till underhåll

15. Trä Bollstad GMR 1790
Den 4 Februarii 1789 från Varg: Bat: Transporterad
Gabriel Träbom Nyl: 33 1 5 9 gift

15. Träbollstad RR 1792
Karlen fången den 3 Julii 1790

15. Träbollstad RR 1794
Petter Träsk
22 år gammal Åbolänninge, ogift, 11 qvart: 4½ tum lång, d.21 Junii 1794 Interims Antagen.

15. Träbållstad GMR 1800
Petter Träsk Åbol: 34 6 5 10 gift

15. Träbollstad BCMR 1805
Petter Träsk Åbo länning 39 11 5 10 gift

15. Träbollstad GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Petter Träsk Nylänninge 40 12 5 10 gift

15. Trä Bollstad AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Petter Träsk
Död den 22 Aug: 1808

Sammanfattning
15. Trädbollstad (N.o 15. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Anders Wallberg 18.10.1721-16.11.1722
Petter Rosenvall 16.11.1722-1737?
Anders Wästerdahl 1737-11.12.1749
Eric Träbom 22.4.1751-3.2.1789
Gabriel Träbom 4.2.1789-3.7.1790 Fången
Petter Träsk 21.6.1794-22.8.1808 Död i fält