DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC020 Bondby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

20. Båndby GMR 1728
Hans Liedengreen
Transporterat d: 19 Janu: 1723 till N:o 79, I stället samma dag then uturfångenskapet hemkomne
Eric Sölfverknap Nyland, Pojo Sochn 41 21 -
Bräck: af gamla Blesseurer i högra handen och hö....? såret illaslagen i Ryssland, får afsked.

20. Bondby GMR 1735
Erich Wijbom Wijborgz län, Joa? Bruuck 33 5 gift
Antagen d: 6 mars 1730

20. MR 1743
Johan Beckenström 24 3

20. Bondby BMR 1749 & 1750
Johan Beckenström Sjundo i Nyland 30 9 ogift

20. Bondby GMR 1767
Johan Beckenström
afgådt med döden d: 9 Martii 1755, den 23 Januarii 1756 i stället antagen
Johan Holmberg
dödt den 18 Martii 1762, den 8 Octobr: 1766 antagen
Nils Granqvist Nyland 23 1 gift

20. Bondby GMR 1775
Nils Granquist Nyland 31 9 5 7 gift

20. Bondby GMR 1779
Nils Granqvist Nylänninge 35 13 5 7 gift

20. Bondby GMR 1783
Nils Granqvist Nyl: 39 17 5 7 gift
Karlen ofärdig i högra handen, får afskied

20. Bondby GMR 1787
1783 den 3 Sept:r insatt Reserven
Johan Sjöman
som sedermera blifvit utbytt mot Reserven
Johan Balt
hvilken den 3 Novembr 1786 blifvit död. I stället 1787 d: 12 Januarii Interims antagen och vid Recruteringen den 22 Februarii approberad
Anders Broman Nyl: 23 ¾ 5 9 gift

20. Bondby GMR 1789
Anders Broman Nyl: 25 3 5 9 gift

20. Bondby GMR 1790
Anders Broman Nyl: 26 4 5 9 gift

20. Bondby GMR 1800
Broman fådt afsked den 27 Junii 1795, i stället den 8 Dec: samma år införd aprob. Reserven
Jeremias Starck Nyl: 35 8 5 9 ogift

20. Bondby BCMR 1805
Jeremias Starck
död d.21 Aug: 1803 och samma år d.22 Nov: införd minder årige Vollontairen
Johan Fried: Barck - - - - - -

1. Bondby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
minderårige Volontairen Johan Fredric Barck afförd den 10 November förlidit år, och i stället insatt samma Dag till Manbar Volontaire
Petter Lillja Sverige - - - - -

1. Bondby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Petter Lillja
Befordrad till Trumpettare vid 8:de Sqvadron den 31 Maij 1807, i stället Approberad vid Recruteringen den 3 Febr: 1808 Drängen
Eric Flöjt Nylänninge 30 1¾ 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
20. Bondby (N:o 1. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hans Liedengreen 17??-19.1.1723 Till N:o 79
Eric Sölfverknap 19.1.1723-26.8.1728
Erich Wijbom 6.3.1730-ca.1740?
Johan Beckenström 1740/1741?-9.3.1755 Död
Johan Holmberg 23.1.1756-18.3.1762 Död
Nils Granqvist 8.10.1766-4.6.1783
Johan Sjöman 3.9.1783-??
Johan Balt ???-3.11.1786 Död
Anders Broman 12.1.1787-27.6.1795
Jeremias Starck 8.12.1795-21.8.1803 Död
Johan Friedric Barck 22.11.1803-10.11.1805 minderårig
Petter Lillja 10.11.1805-31.5.1807
Eric Flöjt 3.2.1808-24.10.1809 Överlevde kriget