DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC011 Mörby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

11. Mörby GMR 1728
Johan Frijmodig Nyland, Tußby Sochn 42 14 -

11. Mörby GMR 1735
Johan Frimodig
ärhållit afsked d: 12 Junii 1733: I stället samma dag anskaffat
Hindrich Brun Nyland, Pojo Sn: 22 2 ogift
Karlen god.

11. MR 1743
Hinric Brun 30 10

11. Mörby BMR 1749 & 1750
Hinrich Brun Pojo Sochn 36 16 gift

11. Mörby GMR 1767
Hindric Brun
förafskiedad d: 15 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Johan Palman
som wid Munstringen den 17 Januarii 1763 blifwit casserad, nu
vacant
Nu praesenterades lego Karlen Anders Fogell 20 år gl:, ogift, Nyländinge, visiterad och approberad

11. Mörby GMR 1775
Anders Fogell Pojo 28 8 5 9 gift

11. Mörby GMR 1779
Anders Fogel Nylänninge 32 12 5 9 gift

11. Morby GMR 1783
Anders Fogell Nyl: 36 16 5 9 gift
Karlen sår bent, får afskied

11. Mörby GMR 1787
Fredric Weckt - 24 4 5 9 gift
Nyl: insatt af Reserve Bataillon d: 2 Julii 1783

11. Mörby GMR 1789
Fredrick Väikt Nyl: 26 6 5 9 gift

11. Möhrby GMR 1790
Fredric Veckt Nyl: 27 7 5 9 gift

11. Mörby GMR 1800
Fredric Wecht Nyl: 37 18 5 9 gift
Corporal

11. Mörby BCMR 1805
Corporal
Fred: Weckt Nyl: 42 23 5 9 gift

11. Mörby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Corporal
Fredric Veckt Nylänninge 43 24 5 9 gift

11. Mörby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Secund Corporal
Fredric Wecht - 47 27 5 8 gift
begiär Afskied

Pojo KB 1809-1816, Pag.225
Second Corp: N:o 11
Fred: Väkt 1762
ho Maja Hansdr. 2.9.1763
dr. Albertina 10.5.1792
(Flyttade troligen till Sverige 1816)

Sammanfattning
11. Mörby (N:o 11. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Johan Frijmodig 1714-12.6.1733
Hidrich Brun 12.6.1733-15.3.1762
Johan Palman 15.3.1762-17.1.1763 Kasserad
vakant 17.1.1763-28.9.1767
Anders Fogell 28.9.1767-4.6.1783
Fredric Weckt 2.7.1783-24.10.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Mörby Pojo Nyland. Historisk karta med torpet invid nummer 14: Läs mera...