DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC094 Käla

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

94. Kiähla GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Niels Wijman Nerke, Eckeby Sn: 40 18 -
(Ekeby socken, Sköllersta härad, Närke)

94. Kiähla GMR 1735
Niels Wijman Närke, Eckesby Sn: 47 25 gift

94. MR 1743
Eric Kellman 26 2½

94. Kiäla BMR 1749 & 1750
Carl Kullman Tafwastland, Asickala Sochn 25 3 gift

94. Kiäla GMR 1767
Carl Kullman Tafwastland 43 21 gift

94. Kiela GMR 1775
Carl Kiellman
Afliden d: 8 Octobr: 1769. I stället d: 11 Septembr: 1770 wid Recruterings Mötet Aprobert Interims Antagne Karlen
Anders Kiellström Nyland 29 4½ 6 - gift

94. Kela GMR 1779
Anders Kellström - 33 8½ 6 - gift

94. Kela GMR 1783
Anders Kellström Nyl: 37 12 6 - gift

94. Käla GMR 1787
Anders Köllström Nyl: 41 16 6 - gift

94. Kiela GMR 1789
Anders Kiellström Nyl: 43 18 6 - gift

94. Kiela GMR 1790
And: Kiellström Nyl: 44 19 6 - gift

94. Kiäla GMR 1800
Anders Kjällström Nyl: 53 30½ 6 - gift

94. Kjäla BCMR 1805
Anders Kiellström Nyl: 58 36 6 - gift
Kjällström gammal tjent väl, giort Kriget, anmäles til underhåll, afskeddas.

28. Kjela GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
transporterad från Vargeringen 25 November 1805 Approberade Reserven
Axel Kihl Nyland 32 15 5 7½ gift

28. Kjela AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Axel Kihl
Fången i Tavastland den 5 Martij 1808

Sammanfattning
94. Käla (N:o 28. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Niels Wijman 18.10.1721-1740???
Eric Kellman 1740-1746??
Carl Kullman 1746-8.10.1769 Död
Anders Kiellström 11.9.1770-6.7.1805
Axel Kihl 25.11.1805-5.3.1808 Fången i Tavastland, återkommen till torpet i maj 1808 och bodde kvar med familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Käla Sjundeå Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...