DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC019 Antskog

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

19. Anskog GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Oloff Grönquist Skåne, Grön by Sochn 30 8 -
(Grönby socken, Vemmenhögs härad, Skåne)

19. Anskog GMR 1735
Olof Grönqwist
ärhållit afsked d: 18 Junii 1734. I stället samma dag antagen
Johan Grönqwist Nyland, Pojo Sn: 18 1 ogift

19. MR 1743
Johan Grönqvist 26 9

19. Andskog BMR 1749 & 1750
Johan Grönquist Pojo Sn: 32 15 gift

19. Andskog GMR 1767
Johan Grönqvist
druncknadt d: 4 Novembr: 1750, i stället antagen d: 14 Februarii 1751
Hindric Andström Karis Sochn 44 16 gift

19. Antskog GMR 1775
Hinric Anström Karis sokn 52 24 6 1½ gift
Karlen Kraßlig och tannlös – får afskied, i stället Presenterades Reserven
Johan Anström - 29 - - - -
nyligen visiterad och Aproberes

19. Andskog GMR 1779
Johan Andström Nylänninge 33 4 5 8 gift

19. Anskog GMR 1783
Johan Andström Nyl: 37 8 5 8 gift

19. Anskog GMR 1787
Johan Andström Nyl: 41 12 5 8 gift

19. Andskog GMR 1789
Johan Andström Nyl: 43 14 5 8 gift

19. Andskog GMR 1790
Johan Andström Nyl: 44 15 5 8 gift

19. Aanskog RR 1792
Karlen fången den 3 Julii 1790.
Den 2 Januarii 1792 interims antagen Israel Alm , Nyl: ogift, 18 år gl:

19. Anskog GMR 1800
Israel Alm Nyl: 26 8½ 6 - ogift
Liderlig Casseras, på Rusthållarens begäran

19. Anskog BCMR 1805
1800 d.23 Julii från Vargeringen hit Transporterad aprob. Reserven
Eric Spets Nylänning 30 6 5 10 gift

24. Anskog GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Spetts Nylänninge 31 7 5 10 gift

24. Anskog AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Spets Nylän: - - 5 10 gift
begiär Afskied

Sammanfattning
19. Antskog (N:o 24. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Oloff Grönquist 18.10.1721-18.6.1734
Johan Grönqwist 18.6.1734-4.11.1750 Drunknat
Hindric Andström 14.2.1751-7.6.1775
Johan Andström 7.6.1775-3.7.1790 Fången
Israel Alm 2.1.1792-2.6.1800 Casserad
Eric Spets 23.7.1800-24.10.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragonens ängar i Antskog Pojo Nyland. Historisk karta med dragonens ängar med nummer 125-129 och 134: Läs mera...