DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC024 Baggby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

24. Baggby GMR 1728
Jöran Pantzengreen Nyland, Kisko Sn: 41 17 -
På fjällen förfrußit högre foten och lille tånn aldeles bruten, sampt lilla fingret på höger Handen, får afskied, I stället präsenteras Legokarl:
Hendrich Hendrichsson Pojo Sochn 20 - -

24. Baggby GMR 1735
Hindrich Baggman Nyland, Pojo Sn: 27 7 gift

24. MR 1743
Hinric Baggman 35 15

24. Baggby BMR 1749 & 1750
Hinric Baggberg Karis Sochn 24 2 gift
Karl. Sjuk af lungsotan och odugl: Compagniecommendeuren förenar Rusthållaren och Karlen om någon dehl af legands åter ställande efter han ej tient mer än 2 år, då han får afskied.

24. Baggby GMR 1767
vacant
1748 d: 18 februarii antagen
Hindric Baggberg
förafskiedad den 11 Decembr: 1749, i stället antagen d: 15 octobr: 1750
Markus Baggström
som dödt den 25 Julii 1765, i stället 1767 den 14 Maji antagen
Eric Baggman Nyland 37 ½ gift

24. Baggby GMR 1775
Eric Bagman Nyland 45 8 5 11 gift

24. Baggby GMR 1779
Eric Baggman Nylänninge 49 12 5 11 gift

24. Baggby GMR 1783
Eric Baggman Nyl: 53 16 5 11 gift

24. Baggby GMR 1787
Erich Baggman Nyl: 57 20 5 11 gift

24. Baggby GMR 1789
Eric Baggman Nyl: 59 22 5 11 gift

24. Baggby GMR 1790
Eric Baggman Nyl: 60 23 5 11 gift

24. MR 1795
Baggman ha bivistat Pommerska och sidsta Kriget, nu gl: och vanför, får afsked med underhåll.

24. Baggby GMR 1800
I Numren insatt den 2 Jan: 1796 drängen
Israel Bagg
som i Martii Månad detta år afgådt genom utbyte mot N:o 30 och denne N:o
Vacant för Stats värcket

24. Baggby BCMR 1805
Enligt Högvederbörlige ordres från och med d.1 Martii 1804 åter till ersättning uptagen samt d.1 Junii 1805 från Vargeringen till ordinarie Karl Transporterad aproberade Reserven
Gustaf Lindroth Nylänning 24 1 5 8 gift

22. Baggby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Gustaf Lindroth Nylänninge 25 2 5 8 gift
Karlen klagar at för små ägor äro honom tilldelte, Hvilcket Konungens Befallningshafvande kommer at låta efterse och rädta.

22. Baggby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Gustaf Lindroth Nylän: 27 7 5 8 gift
begiär Afskied

Sammanfattning
24. Baggby (N:o 22. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Jöran Pantzengreen 1711-26.8.1728
Hendrich Hendrichsson Baggman 26.8.1728-1748
Hindric Baggberg 18.2.1748-11.12.1749
Markus Baggström 15.10.1750-25.7.1767 Död
Eric Baggman 14.5.1767-27.6.1795
Israel Bagg 2.1.1796-0.3.1800 till N:o 30
vakant för statsverket 0.3.1800-1.6.1805
Gustaf Lindroth 1.6.1805-24.10.1809 Överlevde kriget