DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC076 Flyt, Korpis

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

76. Flyyht GMR 1728
Anders Kåck Nyland, Karis Sochn 48 23 -

76. Flyt GMR 1735
Anders Kåck
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället tillskaffat d: 13 Feb: näst(lid)ne
Hindrich Grill Åbo Län, Sago Sn: 20 ¾ ogift

76. MR 1743
Anders Treskman 32 6

76. Flyt BMR 1749 & 1750
Anders Träskman Sjundo Sn: 38 12 gift

76. Flyt GMR 1767
Anders Träskman
dödt den 11 Novembr: 1761, i stället antagen d: 15 Martii 1762
Hindric Flytström Nyland 24 5 gift

76. Flyt GMR 1775
Hinric Flyström Nyland 32 13 5 7½ gift

76. Flyt GMR 1779
Henric Flytström - 36 17 5 7½ gift

76. Flyt GMR 1783
Henric Flytström Nyl: 40 21 5 7 gift

76. Flyth GMR 1787
Hindrich Flytström Nyl: 44 25 5 7 gift

76. Flyt GMR 1789
Hindrick Flytström Nyl: 46 27 5 7 gift

76. Flyt GMR 1790
Karlen död d.4 April 1789. Samma År d.4 Maji från Varg: Batail: Transporteradt
Hinr: Flyt Nyl: 24 4 5 7 ogift

76. Flyt GMR 1800
Hinric Flyt Nyl: 35 13 5 7 gift

76. Flyt BCMR 1805
Henric Flyt Nyl: 40 18 5 7 gift

37. Flyt GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Flyt Nyland 41 19 5 7 gift

37. Flyt AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Flyt Nylän: 44 22 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
76. Flyt (N:o 37. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Korpis rusthåll
Anders Kåck 1705-26.8.1728
Hindrich Grill 13.2.1734-före 1737?
Anders Träskman 1737-11.11.1761 Död
Hindric Flytström 15.3.1762-4.4.1789 Död i fält?
Hinric Flyt 4.5.1789-24.10.1809 Överlevde kriget, flyttade till Vejans inom Sjundeå med familj 1811.