DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC079 Hollstens

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

79. Hollstens GMR 1728
Jacob Logreen
erhållit afskied wed sidsta Gen: Munstring på Rådmansöö; men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Mennings Regem: hijt gifv:
Bengt Bram (Västergötland, Hova socken)
som se:me: d: 19 Jan:i 1723 ehrhållit interims afskied, I hwars ställe dito Dato ifrån N:o 20 hijt flyttat
Hans Liedengreen Nyland, Pojo Sn: 44 25 -

80. Hållstens GMR 1735 (N:o 79 och 80 bytt nummer)
Hans Liedengren
ärhållit afsked d: 5 Septbr: 1732. I stället samma dag tillskaffat
Hans Bärnsdorph Nyland, Siundo Sn: 22 3 gift

80. MR 1743
Johan Biörn 28 5

80. Hållstens BMR 1749 & 1750
Erich Hållman Sjundo Sn: 22 1 gift

80. Hållstens GMR 1767
Johan Biörn
afgådt med döden den 21 aprill 1748, i stället antagen den 1 Decembr: samma år
Eric Hållman Nyland 40 19 gift

80. Hållstens GMR 1775
Eric Hållman Nyland 48 27 5 - gift

80. Hallstens GMR 1779
Eric Hallman - 52 31 5 8 gift
Karlen får afskied såsom gammal och anmäles till underhåll såsom tient i Pommerska Kriget
(skrivaren har missat bokstaven å)

80. Hollstens GMR 1783
Karlen Casserad vid General Munstr:en den 26 Junii 1779, samma år den 9 Aug: insatt Reserven
Johan Hollbom Nyl: 31 4 5 9 gift

80. Hollstens GMR 1787
Johan Hollbom Nyl: 35 8 5 9 gift

80. Hollstens GMR 1789
Johan Hollbom Nyl: 37 10 5 9 gift

80. Hollstens GMR 1790
Joh: Hollbom Nyl: 38 11 5 9 gift

80. Hollstens GMR 1800
Johan Hållbom Nyl: 48 27 5 9 gift

80. Hollstens BCMR 1805
Johan Hållbom Nyl: 53 32 5 9 gift

43. Hållstens GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Hållbom Nyland 54 33 5 9 gift
får såsom ännu tjenstför på des begäran tjena.

43. Hållstens AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Sec: Corp: (vice korpral)
Johan Hållbom
Död den 17 sistl: Januarij

Sammanfattning
79. från 1735 80. Hollstens (N:o 43. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Jacob Logreen 17??-18.10.1721
Bengt Bram 18.10.1721-19.1.1723
Hans Liedengreen 19.1.1723-5.9.1732
Hans Bärnsdorph 5.9.1732-före 1738?
Johan Biörn 1738-21.4.1748 Död
Eric Hållman 1.12.1748-26.6.1779
Johan Hollbom 9.8.1779-17.1.1809 Död i fält