DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC090 Sunnanvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

90. Sunnanwijks Ladugård GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munst: vacant, men d: 22 Maij 1722 af Rusthåll: tillskaffat
Johan Billman Nyland, Ingo Sn: 32 6¼ -

90. Sunnanwick GMR 1735
Johan Billman
ärhållit afsked d: 12 Junii 1733: I stället då anskaffat
Mattz Lindberg Nyland, Lojo Sn: 22 2 ogift

90. MR 1743
Eric Byman 23 1½

90. MR 1747?
Karlen lam af wärck i högra armen men förmones kunna hielpas och Cureras, står tils vidare (Eric Byman)

90. Sunnanwik BMR 1749 & 1750
Eric Byman Sjundo Sn: 29 8 gift
Lahm och aldeles ofärdig i högra Armen, Kan ej giöra tienst, får afskied. I stället opwises förre tråßdrengen Hendrick Sundgren, född i Sjundå 22 år gl: gift, besichtigad och antages.

90. Sunnanwik GMR 1767
Eric Byman
förafskiedad den 11 Decembr: 1749, i stället samma dag antagen
Hinric Sundgren
som fådt afskied den 17 Januarii 1763, 1767 den 25 Maji i stället antagen
Anders Sundberg Nyland 26 ½ ogift

90. Sunnanvik GMR 1775
Anders Sundman Nyland 34 8½ 5 8 gift
(oklart vilken namnform är rätt; -berg eller -man?)

90. Sunnanvik GMR 1779
Anders Sundman Nylänninge 38 12½ 5 8 gift

90. Sunnanwik GMR 1783
Anders Sundman Nyl: 42 16 5 8 gift

90. Sunanvik GMR 1787
Anders Sundman Nyl: 46 20 5 8 gift

90. Sunnanvik GMR 1789
Anders Sunnman Nyl: 48 22 5 8 gift

90. Sunnanvik GMR 1790
Anders Sundman Nyl: 49 23 5 8 gift

90. Sunnanvijk GMR 1800
Abraham Wijk Nyl: 30 10 5 7 gift

90. Sunnanvik BCMR 1805
Abraham Vik Nyl: 35 15 5 7 gift

30. Sunnanvik GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Abraham Wik Nyland 36 16 5 8 gift

30. Sunnanvik AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Abraham Wik
Fången i Pyhäjåcki den 16 Aprill 1808

Sammanfattning
90. Sunnanviks ladugård (N:o 30. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-22.5.1722
Johan Billman 22.5.1722-12.6.1733
Mattz Lindberg 12.6.1733-ca.1741??
Eric Byman 1741?-11.12.1749
Hinric Sundgren 11.12.1749-17.1.1763
Anders Sundberg -man? 25.5.1767-3.7.1790 Fången
Abraham Wik 1795??-16.4.1808 Fången i Pyhäjoki, kunde inte hittas i Sjundeå KB under Sunnanvik.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Sunnanvik Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...