DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC023 Ekerö

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

23. Eckeröö GMR 1728
Carl Minou Tafwastland, Syßmä Sochn 34 11 -
Karlen så....? annan istället anskaffat, får afskied effter han är Siuklig och huggit sig i wänstre foten med yxan

23. Ekerö GMR 1735
Carl Minou Tafwastland, Syßmä Sn: 41 18 gift
(står kvar här ännu trots erhållet avsked vid förra mönstringen)

23. MR 1743
Carl Minov 49 26

23. Ekerö BMR 1749 & 1750
Carl Minau Tafwastland, Syßmä Sochn 55 32 gift
Karlen gl: och Siuklig, tient 32 år och warit blesserad, får afskied och anmähles til underhåld.

23. Ekerö GMR 1767
Carl Minou
förafskiedad den 11 Decembr: 1749, i stället antagen den 15 Octobr: 1750
Hindric Ekblom Nyland 35 17 gift

23. Ekerö GMR 1775
Hinric Ekblom
Utbyt emot Drengen
Michel Ek Nyland 30 4 6 - gift
enl: Resolution Aproberat d: 30 Aprill 1771

23. Ekerö GMR 1779
Mickael Ek Nylänninge 34 8 5 11 gift

23. Ekerö GMR 1783
Karlen död 1782 den 7 Januarii, i stället den 1 Februarii införd Fouriern
Florus Toll
som d: 30 Aug: samma År blifvit befordrad til Fäldtväbel vid Raseborgs Compag: och den 2 Nov: hit Transporterad Reserven
Samuel Vinsten Nyl: 29 ½ 5 8 gift

23. Ekerö GMR 1787
Samuel Winsten Nyl: 33 5 5 8 gift

23. Ekerö GMR 1789
Samuel Vinsten Nyl: 35 7 5 8 gift

23. Ekerö GMR 1790
Karlen död d.18 October 1789, d.20 November samma år från Vargiärnings Bataill. Transporterad
Johan Gran Nyl: 23 4 5 9 gift

23. Ekeröö GMR 1800
Johan Gran Nyl: 33 14 5 8 gift

23. Ekerö BCMR 1805
Johan Gran Nylänning 38 19 5 8 gift

21. Ekerö GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Gran Nylänninge 39 20 5 8 gift
gjordt Kriget i Finnland

21. Ekerö AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Johan Gran
Efterblifven Sjuk i Torneå

Pojo KB 1809-1816, Pag.115
Drag. Torp. Arendator
Henr: Joh: Grahn 1767
ho Maja Pettersdr. 1764
dr. Lovisa 21.10.1792
(familjen bodde kvar på torpet ännu 1816)

Sammanfattning
23. Ekerö (N:o 21. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Carl Minou 17??-(26.8.1728) 11.12.1749
Hindric Ekblom 15.10.1750-30.4.1771
Michel Ek 30.4.1771-7.1.1782 Död
Florus Toll 1.2.1782-30.8.1782 Till fältväbel
Samuel Vinsten 2.11.1782-18.10.1789 Död i fält?
Johan Gran 20.11.1789-0.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Ekerö Pojo Nyland. Historisk karta (utan text): Läs mera... Historisk karta (med text dragontorp): Läs mera...