DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC031 Bredäng

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland

31. Bredeng GMR 1728
Ifvan Damgreen Narva 36 12 -

31. Bredäng GMR 1735
Ifvan Damgren
ärhållit afsked d: 18 Junii 1734. I stället samma dag tillskaffat
Jacob Friberg Åbo Län, Sago Sn: 21 1 ogift

31. MR 1743
Jacob Friberg 29 9

31. Bredäng BMR 1749 & 1750
Jacob Friberg Åbo Län, Sagu Sochn 35 15 gift

31. Bredäng GMR 1767
Jacob Friberg
fådt afskied d: 17 Januarii 1763, i stället antagen den 3 Decembr: 1764
Jacob Friberg Nyland 24 3 gift

31. Bredäng GMR 1775
Jacob Friberg Nyland 32 11 5 9 gift

31. Bredäng GMR 1779
Jacob Friberg Nylänninge 36 15 5 9½ gift

31. Bredäng GMR 1783
Jacob Friberg Nyl: 40 19 5 9 gift

31. Bredäng GMR 1787
Jacob Friberg Nyl: 44 23 5 9 gift

31. Bredäng GMR 1789
Jacob Friberg Nyl: 46 25 5 9 gift

31. Bredäng GMR 1790
Jacob Friberg Nyl: 47 6 5 9 gift

31. Bredäng GMR 1800
Jacob Friberg
död i Juni Månad 1798 och i stället den 27 Sept: hit insatt approberade Reserven
Jacob Frij Nyl: 25 4 5 8 gift

31. Bredäng BCMR 1805
Jacob Frij Nylänning 30 9 5 8 gift

7. Bredäng GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jacob Fri Nyland 31 10 5 8 gift

7. Bredäng AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jacob Fri - - - - - -
Död den 20 sistl: Januarij
Vacant

Sammanfattning
31. Bredäng (N:o 7. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Ifvan Damgreen 1716-18.6.1734
Jacob Friberg 18.6.1734-17.1.1763
Jacob Friberg 3.12.1764-0.6.1798 Död
Jacob Fri 27.9.1798-20.1.1809 Död i fält