DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC007 Österby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

7. Österby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningsz Regemente hijt gifven
Jacob Hultman Skåne, Skurupe Sn: 31 9 -
(Skurups socken, Vemmenhögs härad, Skåne)

7. Österby GMR 1735
Jacob Hultman Skåne, Skurupe Sn: 38 16 gift

7. MR 1743
Jacob Hultman 46 24

7. Österby BMR 1749 & 1750
Anders Österbeck Pojo Sn: 21 2 ogift

7. Österby GMR 1767
Jacob Hultman
den 18 Februarii 1748 fåt afskied, i stället samma dag antagen
Anders Österbeck Poijo Sochn 38 19 gift

7. Österby GMR 1775
Anders Österbeck
undfåt Afskied vid Besigtnings och Cassations Munstringen d: 8 Martii 1773. I stället samma dag Aprobert
Hans Österbeck Nyland 26 2½ 5 9 ogift

7. Österby GMR 1779
Hans Österbek Nyland 30 6 5 9 gift

7. Österby GMR 1783
Hans Österbeck Nyl: 34 10 5 9 gift

7. Österby GMR 1787
Hans Österbeck Nyl: 38 14 5 9 gift

7. Österby GMR 1789
Hans Österbeck Nyl: 40 16 5 9 gift

7. Österby GMR 1790
Hans Österbeck
afgåt med döden d.26 April 1789. Samma år d.2 Maij från Varg. Bat. Transporterad
Carl Sellman Nyl: 32 16 5 7 gift

7. Österby BCMR 1800
Carl Sällman Nyl: 44 26½ 5 7 gift

7. Österby GMR 1805
Carl Sällman Nylänninge 49 32 5 7 gift
fåt Medaille för tapperhet i fält

7. Österby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Sällman Nylänninge 50 33 5 7 gift
Gjordt Kriget i Finland och erhållit Medaille.
Karlen får på dess begäran såsom ännu tjenstför tjena.

7. Österby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Sällman
Fången på Sveaborg 1808

Ekenäs landsförsamling KB 1807-1812, Pag.314
Dragon Carl Sällman 19.2.1754
ho Stina Strömdahl 4.8.1758
son Gustaf 21.7.1792
son Eric Willhellm 1.4.1798
dr. Lovisa 27.9.1789
dr. Maja Lisa 24.11.1784
(Familjen flyttade ut ur torpet 1812)

Sammanfattning
7. Österby (N:o 7. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Jacob Hultman 18.10.1721-18.2.1748
Anders Österbeck 18.2.1748-8.3.1773
Hans Österbeck 8.3.1773-26.4.1789 Död i fält?
Carl Sällman 2.5.1789-1808 Fången på Sveaborg, överlevde kriget