DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC092 Störsvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

92. Störswik GMR 1728
Hans Holmström
död d: 16 Juli 1727. I hwars ställe Rusthållaren den 30 Aug: påfölljande anskaffat
Niels Ahlman Nyland, Wichtis Sochn 28 1 -

92. Störswjk GMR 1735
Niels Ahlman Nyland, Wichtis Sn: 35 8 gift

92. MR 1743
Niels Ahlman 43 16

92. Störswik BMR 1749 & 1750
Niels Ahlman Wichtis Sochn 49 22 ogift
Karl: bräcklig, får afskied, I stället opwises Thomas Wijkman, född i Lojo, 26 år gl: ogift, besichtigad, antages.

92. Störswik GMR 1767
Nils Alman
förafskiedad d: 11 Decembr: 1749, i stället samma dag antagen
Thomas Wikman
som fådt afskied d: 15 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Eric Stör
och afskiedad d: 15 Martii 1766, nu
vacant

92. Störsvik GMR 1775
Vacant
1768 d: 10 Martii wid Recruteringen Interims Antagne Dragon Aprobert
Hinric Wikman Nyland 31 8 5 3 gift

92. Störsvik GMR 1779
Henric Wikman Nylänninge 35 12 5 6 gift

92. Störswik GMR 1783
Henric Wikman Nyl: 39 16 5 6 gift

92. Störswik GMR 1787
Hinrich Wikman Nyl: 43 20 5 6 gift

92. Störsvik GMR 1789
Hindrick Vikman Nyl: 45 22 5 6 gift

92. Störsvik GMR 1790
Hind: Vikman Nyl: 46 23 5 6 gift

92. Störsvijk GMR 1800
Hinric Wijkman
fådt afsked den 27 Junii 1795: i stället den 1 febr: 1796 införd approb: Reserven
Gustaf Storck Nyl: 26 7 5 8½ gift

92. Störsvik BCMR 1805
Gustaf Storck Nylänning 31 12 5 8½ gift

26. Störsvik GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Stårk Nyland 32 13 5 8½ gift

26. Störsvik AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Stårk
Efterlämnad Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
92. Störsvik (N:o 26. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hans Holmström 17??-16.7.1727 död
Niels Ahlman 30.8.1727-11.12.1749
Thomas Wikman 11.12.1749-15.3.1762
Eric Stör 15.3.1762-15.3.1766
vakant 15.3.1766-10.3.1768
Hinric Wikman 10.3.1768-27.6.1795
Gustaf Storck 1.2.1796-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget och återkom till torpet senast våren 1810. Flyttade med familj till Kyrkslätt 1812.