DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC068 Skräddarskog

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

68. Skräddarskog GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Zacharias Fernberg (Schlesien)
som sedermera den 4 Maij 1724 Transp: till N:o 101: I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Eric Gullberg Nyland, Siundo Sochn 29 4½ -

68. Skräddarskog GMR 1735
Erich Gullberg Nyland, Siundo Sn: 36 12 gift

68. MR 1743
Eric Gullberg 44 20

68. Skräddarskog BMR 1749 & 1750
Eric Gullberg Sjundo Sn: 50 26 gift

68. Skräddarskog GMR 1767
Eric Gulberg
förafskiedad d: 13 februarii 1758, i stället antagen samma dag
Eric Skogberg Nyland 27 9 gift

68. Skräddarskog GMR 1775
Eric Skogberg Nyland 35 17 5 8½ gift

68. Skräddarskog GMR 1779
Eric Skogberg Nylänninge 39 21 5 8 gift

68. Skräddarskog GMR 1783
Eric Skogberg Nyl: 43 25 5 8 gift

68. Skräddarskog GMR 1787
Erich Skogberg Nyl: 47 29 5 8 gift

68. Skräddarskog GMR 1789
Eric Skogberg Nyl: 49 31 5 8 gift

68. Skräddarskog GMR 1790
Eric Skogberg Nyl: 50 32 5 8 gift

68. Skräddarskog GMR 1800
Hinric Skog Nyl: 39 9 5 7 gift

68. Skräddskog BCMR 1805
Henric Skog Nyl: 44 14 5 7 gift

69. Skräddarskog GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Skog Nyland 45 15 5 7 gift

69. Skräddarskog AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Skog
Rymd den 9 Oct: 1808, Hästen medförd af Rymde Dragon.

Sammanfattning
68. Skräddarskog (N:o 69. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Skräddarskog, Neppis
vakant 17??-18.10.1721
Zacharias Fernberg 18.10.1721-4.5.1724 Till N:o 101
Eric Gullberg 4.5.1724-13.2.1758
Eric Skogberg 13.2.1758-3.7.1790 Fången
Henric Skog 1791??-9.10.1808 Rymd med hästen. Har tydligen ridit raka vägen hem till torpet där han med familj finns ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för ett av dragontorpen i Skräddarskog Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...