DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC053 Gerknäs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

53. Giärcknääs GMR 1728
Hindrich Ränning
ehrhållit interims afskied d: 4 Septemb: 1727, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Jacob Ränning Nyland, Lojo Sn: 29 1 -

53. Gierknäs GMR 1735
Jacob Ränning Nyland, Lojo Sn: 36 8 gift

53. MR 1743
Jacob Renning 44 16

53. Gjercknäs BMR 1749 & 1750
Erich Beckman Wichtis Sn: I Nyland 27 1 gift

53. Giercknäs GMR 1767
vacant
1748 den 11 Decembr: antagen
Eric Bäckström
som fådt afskie den 17 Januarii 1763. och den 15 Martii 1767 hit i stället Transporterad ifrån N:o 30 vid öfverste Lieutenantens Compagnie
Hinric Gierman Nyland 23 1 ogift

53. Gercknäs GMR 1775
Hinric Girckman Nyland 31 9 5 11 gift

53. Gierknäs GMR 1779
Henric Gierkman Nylänninge 35 13 5 10 gift

53. Gierknäs GMR 1783
Henric Gierkman Nyl: 39 17 5 11 gift

53. Gierknäs GMR 1787
Henrich Gierkman Nyl: 43 21 5 11 gift

53. Jercknäs GMR 1789
Hindrick Järckman Nyl: 45 23 5 11 gift

53. Jercknäs GMR 1790
Hindric Girckman Nyl: 46 24 5 11 gift

53. Gercknäs GMR 1800
Hinric Järckman Nyl: 56 33 5 11 gift
Tjent med beröm, äfven under sista Kriget, nu gammal, får afskied och anmäles till Underhåll

53. Gärcknäs BCMR 1805
1800 d.23. Aug: Interims antagen och vid Recruteringen d.9 febr. 1801 aproberat Lego Drängen
Johan Näs Nylänning 28 4 5 8 gift

55. Gierknäs GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Näs Nyland 29 5 5 8 gift

55. Gierknäs AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Näs
Efterlämnad Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
53. Gerknäs (N:o 55. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hindrich Ränning 17??-4.9.1727
Jacob Ränning 4.9.1727-efter 1743
vakant efter 1743-11.12.1748
Eric Beckman / Bäckström? 11.12.1748-17.1.1763
Hinric Gierman / Gerkman 15.3.1767-2.6.1800
Johan Näs 23.8.1800-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget, bodde kvar på torpet ännu 1811.