DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC072 Myrans

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

72. Myrans GMR 1728
Elias Lätz
D: 19 Jan: 1723 Transport: till N:o 46. I stället samma dag then utur fångenskapet hemkomne
Mårthen Ståltz Nyland, Siundo Sochn 42 22 -

72. Myrans GMR 1735
Mårten Ståltz Nyland, Siundo Sn: 49 29 gift

72. MR 1743
Mårten Stålts 57 37

72. Myrans BMR 1749 & 1750
Johan Ståltz Sjundo Sochn 24 2 gift

72. Myrans GMR 1767
Johan Ståltz
afgådt med döden den 8 Januarii 1762, i stället den 15 Martii samma år antagen
Eric Myrman Nyland 27 5 gift

72. Myrans GMR 1775
Eric Nyman Nyland 35 13 5 1 gift
(namnet fel)

72. Myrans GMR 1779
Eric Myrman Nylänninge 39 17 5 1 gift

72. Myrans GMR 1783
Eric Myrman Nyl: 43 23 5 7 gift

72. Myrans GMR 1787
Erich Myrman Nyl: 47 27 5 7 gift

72. Myrans GMR 1789
Eric Myrman Nyl: 49 29 5 7 gift
Karlen Sjuk, får afsked

72. Myrans GMR 1790
Karlen fåt afsked vid Besigt: Munst: d.3 febr. 1789, d.4 dito från Reserve Transporteradt
Matts Danngren Nyl: 34 16 5 10 ogift

72. Myrans GMR 1800
Mats Dangrén Nyl: 45 26½ 5 9 gift

72. Myrans BCMR 1805
Matts Dangren Nylänning 50 32 5 9 gift

47. Myrans GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Matts Dangren Nyland 51 33 5 9 gift
Karlen gammal och sjuklig, får afsked med anmälan till underhåll.

47. Myrans AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förra Karlen afskedad vid Gen: Munst: den 26 Junij 1806, i stället insatt den 1 Oct: samma år Approberade Reserven
Johan Dans
Fången å Sveaborg 1808

Sammanfattning
72. Myrans (N:o 47. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Elias Lätz 17??-19.1.1723
Mårthen Ståltz 19.1.1723-före 1747?
Johan Ståltz 1747-8.1.1762 Död
Eric Myrman 15.3.1762-3.2.1789
Matts Danngren 4.2.1789-26.6.1806
Johan Dans 1.10.1806-1808 Fången på Sveaborg, ej återkommit till torpet från fångenskapen, eventuellt död


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Myrans i Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...