DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

116 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
NyIR KarC001 Finnböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
NyIR KarC002 Linkulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
NyIR KarC003 Stormora Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
NyIR KarC004 Yttertötar Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
NyIR KarC005 Stortötar Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
NyIR KarC006 Kittfall Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
NyIR KarC007 Valby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
NyIR KarC008 Mårdbacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
NyIR KarC009 Båtsmora Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC010 Hållsnäs Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC011 Bällby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC012 Romsarby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC013 Bällarby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC014 Jällsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC015 Knapsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC016 Tryckobacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC017 Mjölnarby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC018 Ingvallsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC019 Högben Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC020 Starkom Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC021 Mangård Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC022 Mangård Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC023 Mjölbollstad Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC024 Brasby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC025 Lågbacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC026 Kansbacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC027 Torsböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC028 Joddböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC029 Smedsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC030 Österby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC031 Sannäs Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC032 Knasabacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC033 Kila Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC034 Västanby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC035 Finnbacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC036 Svarvarböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC037 Rejböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC038 Finby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC039 Finby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC040 Läpp Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
NyIR KarC041 Kurby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC042 Åsenby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC043 Gebbelby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC044 Kudiby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC045 Berg Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC046 Konungsböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC047 Barsgård Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC048 Kjulböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC049 Båsa Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC050 Rösund Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC051 Knopböle (Köpböle) Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC052 Persö Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC053 Total Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC054 Baggård Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC055 Kärrby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC056 Broby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC057 Norrby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC058 Västervik Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC059 Torsö Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
NyIR KarC060 Kopparö Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
NyIR KarC061 Skåldö Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
NyIR KarC062 Trollböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
NyIR KarC063 Dragsvik Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
NyIR KarC064 Ekerö Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC065 Koppskog Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC066 Forsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC067 Skuru Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC068 Klinkbacka Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC069 Gästerby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC070 Ramskulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC071 Djäkenkulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC072 Näsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC073 Björsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC074 Borgby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC075 Hällskulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC076 Tomasböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC077 Skarpkulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC078 Grabbskog Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC079 Grännäs Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC080 Persböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
NyIR KarC081 Kulla Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC082 Rörsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC083 Rådby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC084 Lindsby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC085 Bonäs Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC086 Fastarby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC087 Germundby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC088 Vikby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC089 Svedja Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC090 Bondböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC091 Ersby (Eriksby) Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC092 Sevalsböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC093 Hylta Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC094 Björknäs Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC095 Lappvik Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC096 Bengtsår Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
NyIR KarC097 Basaböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
NyIR KarC098 Öby Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
NyIR KarC099 Vimonböle Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
NyIR KarC100 Finby gränd Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland