DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC061 Skåldö

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
Hindrich Schålman, Lars Sommardahl, Carl Tåltström, Matts Biörckroth, Johan Georg Keisner, Christian Modig

61. Skåldö GMR 1726
vakant
Rotan omsäjes, straxt att ställa Karl.

61. Skåldöö GMR 1735
Hindrich Schålman Nyland ?? 1 gift
Lego Karl af Rotan präsenterat d: 13 Maij 1734

61. Skåldöö MR 1747
Hind: Skåldman
får afskied d: 16 aug: 1740 sedan Rotan samma dag praesent:
Thom: Elg
som blifwit död d: 1 febr: 1742. I stället har Rotan praesent: d: 3 martii samma år
Lars Hindrichss: Sommardahl Nyl: 27 5 gift

61. GMR 1761
Vacant

61. Skåldö GMR 1767
Lars Sommardahl
fåt afskied den 20 Martii 1758.
Carl Tåltström ?
Antagen d: 21 Aug: samma År hwilcken dödt den 15 Decembr: 1758. i stället antagen den 27 Maij 1759
Matts Biörckroth Nyl: 37 8 gift

61. Skåldö GMR 1778
Matts Biörckroth
fådt afskied den 27 Aprill 1773. Samma dag i stället hitflyttad ifrån N:o 116 volontairen
Johan Keisner Nyl: 33 11 5 8 ogift

61. Skåldö GMR 1782
Johan Georg Keisner Nyl: 37 15 5 ? ogift?
Har bråck, får afskied
Blef vice Corporal den 5 Junii 1782

61. Skåldöö GMR 1785
Johan Georg Kessner
vice Corporal
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782 och den 30 i samma Månad utur vargernings Nummern 31 insatt
Christian Modig Nyl: 26 3 5 9 gift

61. Skåldö GMR 1795
Christian Modig Nyl: 36 13 5 8½ gift

61. Skålldö GMR 1800
Christian Modig Nyl: 41 18 5 8½ Gift

61. Skålldö GMR 1804
Christian Modig Nyland 44 21 5 8½ Gift
Annotation för Modig: Sjuk i landet

Ekenäs lfs KB 1807-1812 pag. 273 Obs. Rotens torp i Sundom
Sold. Christian Modig f. 10.11.1753 Överlevde kriget
(osäkert om han överhuvudtaget deltagit i kriget? Han och hustrun bodde kvar på torpet ännu 1812)
hu. Ulrica Pahlman f. 1767
barn: Jacob och Ulrica

Sammanfattning
61. Skåldö
vakant 1721-13.5.1734
Hindrich Skåldman 13.5.1734-16.8.1740
Thomas Elg 16.8.1740-1.2.1742 Död i fält
Lars Hindrichsson Sommardahl 3.3.1742-20.3.1758
Carl Tåltström 21.8.1758-15.12.1758 Död i fält
Matts Biörckroth 27.5.1759-27.4.1773
Johan Georg Keisner 27.4.1773-3.7.1782
Christian Modig 30.7.1782-17.9.1809 Överlevde kriget