DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC006 Kittfall

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
Johan Schytt, Johan Friskytt, Jacob Fall, Jacob Ax, Anders Joh: Råberg

6. Kittfall GMR 1726
Wolontair
Mattz Hurtig
Transporterad till N:o 9 och d: 24: Novembr: 1721, i stället Rothan presenterat d: 24: Januarii 1722 lego Karlen
Johan Schytt Nyland 31 4 gift -

6. Kittfall GMR 1735
Johan Schytt Nyland ?? ?? gift

6. Kittfall MR 1747
Joh: Schÿtt
avancerat till Corp: för N:o 44 d: 12 Junii 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 21 Sept: 1743
Joh: Magnusson Friskÿtt Nyl: 26 4 gift

6. GMR 1761
Johan Friskytt 41 19

6. Kittfall GMR 1767
Johan Friskytt
fått afskied den 21 Januarii 1763. i stället antagen den 29 Martii 1764.
Jacob Fall Nylänninge 27 3 ogift

6. Kittfall GMR 1778
Jacob Fall Nylän: 34 13½ 5 8 gift

6. Kittfall GMR 1782
Jacob Fall Nyl: 38 18¼ 5 8 gift

6. Kittfall GMR 1785
Jacob Fall Nyl: 41 21¼ 5 8 gift
ofärdig i högra foten, döf, får afsked

6. Kittfall GMR 1795
Jacob Ax ??
död den 20 aug: 1790 och i stället införd enl: Ordres som minder årig volontaire den 1: October 1790
Anders Joh: Råberg
som sedan enl: Reg:ts Ordres affördes den 31 December 1792 och Rotan den 1 Januarij 1793 anslagen till Fond för Cadette Corpsen.
Vacant för Krigs accademien

6. Kittfall GMR 1800
Anslagen till Krigs Academien

6. Kittfall GMR 1804
Anslagen till Krigs Accademien
Annotation: Vacant för Krigs Accademien

BCMR 1806
6. Kittfall
7 Ahlby
N:o 4 Eric Ström införd till Ordinarie Soldat för N:o 6 den 13 Januarij 1806

Lojo KB 1806-1811 pag. 58
(Eric Ström kunde inte återfinnas i Kittfall i KB. Oklart om han var med i finska kriget.)

Sammanfattning
6. Kittfall
Mattz Hurtig 1721-24.11.1721
Johan Schytt 24.1.1722-12.6.1741 korpral på N:o 44
Johan Magnusson Friskytt 21.9.1743-21.1.1763
Jacob Fall 29.3.1764-28.5.1785
Jacob Ax 28.5.1785-20.8.1790
Anders Johan Råberg 1.10.1790-31.12.1792 volontär
anslagen till Krigsakademin 1.1.1793-13.1.1806
Eric Ström 13.1.1806-1808/1809?


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kittfall Lojo Nyland. Historisk karta: